Ey sevgili Allahım ruhum seni saracak İlahi Sözleri

Ömer
Yönetici
Ey sevgili Allâh’ım
Rûhum seni saracak
Âriyet ten kafesi
Toprak olup kalacak

Bir paçavra gibiyim
Mezelletden günâhdan
Senden başka kimim var
Yüz urup yalvaracak

Senin lutf u keremin
Anı yıkar tertemiz
Senden geldiği gibi
Yine sana varacak

Dergâhın kapısında
Bir nâtüvân hastayım
Bu onulmaz yâremi
Yârım kimler saracak

“Lâ taknetû” sırrından
Kesmez ümîd Hulûsî
Âsîler gürûhunu
Rahmetin kurtaracak


Beste: Mehmet Kemiksiz
Güfte: Osman Hulusi Darendevi Hz. (K.s)
Makam: Hicaz
 
Üst