Ey garip bülbül diyârın kandedir ilahisi sözleri

Ömer
Yönetici
Ey garip bülbül diyârın kandedir sözleri

Ey garip bülbül diyârın kandedir
Bir haber ver gülizârın kandedir
Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
Var senin elbette yârin kandedir

Arttı günden güne feryâdın senin
Ah-u efgân oldu mûtâdın senin
Aşk içinde kimdir üstâdın senin
Bu senin sabr-u karârın kandedir

Bir enîsin yok acep hasrettesin
Râhâtı terkeyleyip mihnettesin
Gece gündüz bilmeyip hayrettesin
Yâ senin Leyl-ü nehârın kandedir

Ne göründü güle karşı gözüne
Ne göründü baktığınca özüne
Kimse mahrem olmadı hiç râzına
Bilmediler şehsûvârın kandedir

Gökte uçarken seni indirdiler
Çâr anâsır bentlerine vurdular
Nur iken adın Niyâzi koydular
Şol ezel ki îtibarın kandedir

Güftekar: Niyâzî-i Mısrî
Bestekar: Ali Şirügani
Usulü: Düyek

Yemliha Görür Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
 
Son düzenleme:
Üst