ELBİSTANIN TARİHİ YERLERİ

pesimist sanal alem
*
KIZ KALESİ

Kale köyünde 150 metrelik bir tepe üstündedir. Adının nereden geldiği v< tarihi bilinmemektedir. A ve B olarak adlandırılan burçlarda kimi kalıntıla ayaktadır. A burcu moloz ve kesme taştan iki katlıdır. Duvardaki kiri deliklerinden katların ahşap örtülü olduğu anlaşılmıştır.

*
ŞEREFLİ KALESİ

Şerefli köyünün yukarı kısmmdadır, ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Büyük kısmı yok olmuştur.

*
ÇARŞI CAMİİ (CAMI-I ATIK)

Danişmentler döneminde yapılmıştır. Çok sayıda onarım geçirdiği için orijinal özelliğini kayıp etmiştir.

*
HİMMET (ÜMMET- HATİB)CAMİİ

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kaynaklarda Dulkadır Beyi Alaüddevle Bey, tarafından 1500 yılında yaptırıldığı kaydedilmektedir

*
ÜMMET BABA TÜRBESİ

Türbenin 700 yıllık olduğu sanılmaktadır. İçindeki zattın kimliği kesin olarak bilinmemektedir.

*
ULU CAMİİ

Osmanlılar tarafından 16 yüzyılda yapılmıştır. Bu caminin daha önce iki minareli olduğu sanılmaktadır. Bölgenin ayakta kalmış en ciddi tarihi eseridir

*
SELÇUKLU HAMAMI

Adım Selçuklardan alan hamam yine o dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Yanlış onarım sonucunda, hiçbir tarihi özelliği kalmamıştır.

*
TOPALLI (KURTPİ) HANI

Yazıtopalh köyünün kuzey batısında yer alır. Selçuklar dönemindi yapılmıştır. Dikdörtgen biçiminde olup, kum ve kireç karışımı olup taşta) yapılmıştır. Üç kısımdan meydana gelmiştir. 60.-70 uzunluğunda, 30 -3 metre genişi i ğindedir. Şimdi bu ölçüler bakımsızlıktan azalmıştır, azalmıştır.

*
KARAHÖYÜKHÜYÜĞÜ

Karahöyük köyünün orta yerinde olan,Hititler döneminde ait bir mezardır 1946 -47 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve ekibi tarafından arkeolojik kazı yapılmıştır. Çıkan eserler çevre illerin müzelerindedir.

*
İZKAFTİL HÜYÜĞÜ

iğde Kasabasında bulunan Hititler ve kommegenler döneminden kaldığı sanılan mezardır. Henüz ciddi bir kazı çalışması yapılmamıştır.

*
TİL-İ KEBİR HÜYÜĞÜ

Akbayır kasabasında bulunan bir höyüktür. Burada da ciddi oranda kazı yapılmamıştır.
............................................................
ELBİSTANIN TURİZME AÇILMASI GEREKEN YERLER...
*
Pınarbaşı :

Türkiyenin sayılı nehirlerinden biri olan Ceyhan Nehri, Nurhak
Dağlarının uzantısı olan Yassı Dağ(1100m) eteklerinde Ceyhanı doğuran
pınarlar Örtme Kaya denilen mağaranın oradan başlar. Çok sayıda pınarların
bulunduğu bu bölgeye Pınarbaşı denir. Ceyhan Nehrinin başlangıcı bu
bölgedir. Halk tarafından çeşitli fantastik hikayelerle süslenmiş bir mesire
yeridir

*
Gürlek Şelalesi:

Ceyhan Nehri, Suçatı denilen yerde Söğütlü Çayını ve Uçgöz
mevkide Hurman Çayına da alarak güneye yönelir. Dağdere(Malaçır)köyünün
hemen yakınında Ceyhan 1.5 m. genişliğe düşer. Dar boğazdan köpük köpük
sular oluşturarak bir şelale meydana getirin

Mekan : Karaelbistan Kasabasının, kuzeyinde dağ eteklerinin üst kısmında
yer alan Aşağı ve Yukarı Mekan denilen iki sulak yayladan oluşan tarihi bir
yerleşim yeridir.*
Taşoluk :

Elbistanın Güneybatısının Şar Dağ eteklerinin üzerinde bağ ve
bahçelerden oluşan sulak bir mesire yaylasidir.

*
Şerefli Deresi :

Elbistanın 23 km. uzaklıkta batı kısmına düşer Domolar ve
Beştepe köylerinin arasındaki alabalığın bol yaşadığı deredir, bir dinlenme
yeridir,

*
Elbistandokya :

Elbistana 70 km doğusunda olan Atmalikaşanh köyünün
Mıççolar mezrasında üçüncü zamanda (Senozoik) oluştuğu zannedilen peri
bacaları ve mağaralardan meydana gelen bir doğa harikası

*
Dede :

Şardağın zirvesinde bir menhir (mezar) vardır. Burası çeşitli
menkıbelerle süslenmiş bir adak yeridir-

*
Çoban Dede :

Elbistanın doğusunda yer alan Deretopallı Köyünün yakınında bulunan Çoban Dede dağının zirvesinde dikili tarzda duran büyük bir taş kütlesinin bulunduğu ve çeşitli menkıbelerle süslenmiş bir adak yeridir.

*
Gıyan Dağı Pınarı:

Doğan Kasabasının kuzey tarafına düşen Giyan Dağının tam orta kısmında Pınarın oluşumu ile ilgili menkıbelerle desteklenen bir mesire ve adak yeridir.

*
Ferhat Pınarları:

Ovacık köyünün mezrasıdır, pınarlarla bezenmiştir ve çok pınarla bezenmiş mesire yeridir.

*
Kaynarca

Ceyhan Nehrinin doğduğu yerin biraz aşağısında beş adadan meydana gelen bir mesire yeridir.

*
Gavur Bağları

Pınarbaşı mahallesinin güneyinde yer alan bîr bağların bulunduğu bir mesire yeridir.

*
Konur Pınarları

Gavur bağların arkasında yer alan mesire yeri.

*
Gerdek

Tarihi bir bölge aynı zamanda bir mesire alanıdır.

*
Büyük Yapalak Kayapınar Adam Mağaraları


İlkel yaşamların izlerini taşıyan mağaralar serisidir.

*
Şuğul(Uncular) Deresi

MÖ. yüzyıllardan kalan bir yerleşim yeridir, 300 yaşında olduğu söylenen dev bir ceviz ağacı ile simgeleşmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Üst