E.E.C.P.

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Enhanced External Counter Pulsation, kısaca E.E.C.P. yöntemi, kolay uygulanan, kansız ve yan etkisi olmayan bir yöntem olup Amerika’da 500 ün üzerinde merkezde olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak koroner kalp hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır.
E.E.C.P. yöntemi ile tedavi, koroner damarların ve ince uç dallarının genişlemesini, bu dallar arasında bağlantı dalcıklarının (doğal by-pass’ların) açılmasını ve yeni kılcal damarların oluşmasını sağlamaktadır. Böylece, kalbi besleyen koroner damarlarında daralma ve tıkanma olan koroner kalp hastalarında, kalpte kanlanma eksikliği düzelmekte, koroner yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan göğüs ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı gibi yakınmalar azalmakta, hatta kaybolmaktadır; kalp krizi riski azalmakta, ömür uzamaktadır.
E.E.C.P. kolay uygulanan bir yöntemdir: Sırt üstü yatar durumdaki hastanın bacaklarına ve kalça çevresine sarılan hava torbaları, kalp atımları ile eş zamanlı olarak şişirilip boşaltılır. Her şişirme sırasında bacaklara uygulanmış olan basınç, bu bölge damarlarındaki kanın kalp yönüne hareketini sağlar. Kalbe yakın ve koroner damarların çıktığı ana atar damar bölgesinde biriken kanın yükselttiği basınç ile, kan koroner damarlara itilir. Her kalp atımında olan bu itiş, zamanla koroner damarların uç dallarında genişlemeyi ve yeni yan dalların oluşumunu sağlar. Günde bir saatten toplam 35 saat uygulanan bu tedavi sırasında, doktor ve hemşire tarafından yapılan ilave bağlantılar ve ince ayarlar ile uygulamadan en iyi etkinin elde edilmesi sağlanırken, hasta hiçbir yakınma hissetmeksizin gazetesini okuyabilir, televizyon seyredebilir, bir saatlik günlük tedaviyi aldıktan sonra evine ya da işine gidebilir.
E.E.C.P. tedavisinden önce, kardiyolog doktor tarafından yapılan muayene ve laboratuar tetkikleri ile kalbin ve koroner damarların durumu değerlendirilir; E.E.C.P. tedavisi için uygun olan ve herhangi bir sakıncası olmayan hastalar seçilir. Ağır kalp kapak hastalığı, ana atardamarda ciddi genişleme, bacak atardamarlarında ciddi darlık, bacak toplardamarlarında pıhtı olan hastalar, ciddi kan hastalığı, özellikle pıhtılaşma bozukluğu olanlar ve hamileler tedaviye alınamaz. Kalp yetersizliği, hipertansiyonu ve aritmisi olan hastalarda bu durumlar ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra, koroner anjiyografi ve balon-stent uygulamasından 2 hafta geçtikten sonra, by-pass ve başka bir ameliyat geçirenlerde 10-12 hafta geçtikten sonra tedavi uygulanır. Bu ön değerlendirmeler yapılarak tedaviye alınan hastalarda, bilgi birikimli ve deneyimli kişilerce titizlikle uygulanan tedavide hiçbir ciddi yan etki görülmemektedir.
E.E.C.P. tedavisi gören hastaların elde ettiği yarar, yakınmalarının azalmasından anlaşılabileceği gibi, tedaviden sonra yapılan efor, talyum ve diğer testlerle de kanıtlanabilir. Tedavi ile elde edilen yararlı etki kalıcı olup, beş yıl geçtikten sonra yapılan testlerde de gösterilebilir.
E.E.C.P. uygulaması ile yalnız kalp damarlarında değil tüm organlarda kan akımını artmaktadır. Tedavi gören hastalarda zihinsel yetenekler düzelmekte, hastalar kendilerini daha güçlü ve enerjik hissetmektedirler. Cinsel organlara giden kan miktarı da arttığından, cinsel gücü azalan erkeklerin bu yakınmaları da düzelmektedir.
E.E.C.P. tedavisi hastalık ilerlemeden uygulandığında, kalbi korumaktadır..
Bu yöntem önceleri, kalp hastalığı oldukça ilerlemiş, birkaç kez balon-stent tedavisi ve/veya by-pass ameliyatı geçirmiş fakat göğüs ağrıları ve diğer yakınmaları, almakta olduğu ilaçlara rağmen devam etmekte olan hastalarda kullanılmıştır.
Hastalığı bu derecede ilerlemiş olan hastalarda bile %80 e varan oranlarda elde edilen yararlı etkiler, E.E.C.P. yöntemine ilgiyi yoğunlaştırmıştır. Etki mekanizmasını araştırmaya yönelik çalışmalarda kalbin daha iyi kanlanabilmesini sağlayan kalıcı değişiklikler yaptığını gösteren bulguların elde edilmesi üzerine, tedaviye alınması gereken hasta gurubu konusundaki görüşler değişmiştir.
Günümüzde koroner kalp hastalarında E.E.C.P. tedavisine hastalığın çok erken dönemlerinde başvurulması, böylece hastalığın seyrinde ortaya çıkabilecek üzücü olaylara karşı kalbin korunması önerilmektedir.
Balon-stent ve by-pass tedavilerinden sonra uygulanan E.E.C.P tedavisi kalbi koruyor…
Başarılı balon-stent uygulamalarından sonra genişletilen damarda yeniden daralmanın,
ilk 6 ay içinde %10-50 sıklığında, 5 yıl içinde % 60 sıklığında görüldüğü bilinmektedir. Başarılı by-pass ameliyatlarından sonra da takılan damarların % 15-30 unda bir yıl içinde, %50 sinde 10 yıl içinde tıkanma olmakta, tıkanma olmayan damarlarda da damar sertliği ilerlemekte, ciddi darlıklar gelişmektedir.
Balon-stent ve by-pass tedavilerinin başarılı sonuçlanmasına rağmen, hastalığın doğal seyri olarak koroner damarlarda gelişen yeniden daralma ve tıkanmalara ve bunların yol açacağı kalp krizi ve diğer üzücü olaylara karşı kalbi, damar ağını geliştirerek, güvence altına almak için, bu girişimler uygulanan hastalara, yeterli süre geçtikten sonra, E.E.C.P. tedavisi yapılması uygun görülmektedir.
Özet olarak, koroner kalp hastalarında kalp krizi, kalp yetersizliği ve diğer üzücü olaylardan kalbi korumak için, damar sertliğini geciktiren ve kalp kasında kan dolaşımını arttıran yöntemler birlikte kullanılmalıdır. Damar sertliğini geciktiren ve önleyen başlıca yöntemler, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile sağlıklı yaşam koşullarına uyma ve aşırı kilolardan kurtulma, sigara kullanmama, uygun ilaçlarla kan basıncını, kan yağlarını ve kan şekerini normal düzeylerde tutmaktır. Kalp kasında kan dolaşımını kalıcı olarak arttırmak için günümüzde bilinen en emin, etkili, kolay uygulanan ve zararsız yöntem E.E.C.P. dir
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst