Düşünen İnsanlar İçin !!!!

eVaq0Liq Bayan Üye
Ortalama 100 trilyon hücreye sahibiz. Sahip olduğumuz her hücrede birer tane DNA
molekülü vardır. Bunlardan "sadece bir tanesinin" içinde 3 milyar farklı konuda bilgi
bulunur. Bu bilgiler toplam 1 milyon sayfalık bir seri kitap oluşturabilirler. 1 milyon
sayfalık kitap yaklaşık 1000 cilttir. Bu 1000 ciltlik eserin sayfalarını yan yana uzatabilsek,
uzunluğu Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar uzanabilir. Bu 1000 ciltlik eser 24 saat hiç
durmadan okunacak olsa, eserin tamamlanması 100 yıl sürer. Bu muazzam bilgi, tek bir
tırnağımızda, saçımızın tek bir telinde veya kolumuzun üzerindeki herhangi bir tüyde
bulunan "tek bir DNA"ya aittir.

1000 ciltlik bir kütüphane, nasıl gözle göremediğimiz tek bir tüycüğün içinde saklanmış
olabilir? Nasıl o tüycüğü meydana getiren tüm hücrelerde ayrı ayrı paketlenebilir, nasıl
bizleri oluşturan "tüm diğer hücrelerin" içine sığdırılmış olabilir? Tek başımıza taşımamız
mümkün olmayan 1000 kitaba sığacak bilgi, nasıl 100 trilyon kere bedenimize
yerleştirilmiştir? Bunu insan istese, kendi kendine başarabilir mi? Bunu başarabilecek
herhangi bir teknoloji var mıdır? Bu muazzam bilginin tesadüf eseri hücrelerin içine
yerleşmiş olması mümkün müdür?

Ne rast gele olayların, ne insanın, ne de teknolojinin, bu hayranlık uyandırıcı eseri meydana
getirecek gücü olmadığı açıktır. Bu, bilimsel olarak da delillendirilmiş bir gerçektir.
Bedenimizde taşıdığımız bu hayranlık uyandırıcı eser, her şeyi dilediği gibi yapmaya gücü
yeten Allah'a aittir.

Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı
onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.
(İnsan Suresi, 2-3)
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
2B
Üst