Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları

Ömer
Yönetici
DÜNYANIN GEOİD ŞEKLİNİN SONUÇLARI
1. Ekvatorun uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazladır . 2. Ekvatordan geçen yarıçap, kutuplardan geçen yarıçapa göre 21,5 km daha fazladır. 3. Yer çekimi Ekvatorda az, kutuplarda daha fazladır. DÜNYANIN YUVARLAK OLMASININ SONUÇLARI 1. Dünyanın yarısında gece diğer yarısında gündüz meydana gelir. Eğer Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi; yinede gece ve gündüz meydana gelirdi. (Dünyanın Güneşe bakan tarafı gündüz, arka tarafı gece olurdu.) Fakat gece - gündüz ardalanması (birbirini takip etmesi) olmazdı. Dünyanın bir yüzü daima gündüz, diğer yüzü daima gece olurdu. 2. Paralel dairelerinin uzunlukları Ekvatordan kutuplara doğru kısalır. 3. Ardışık iki boylam arası uzunluk Ekvatordan kutuplara doğru daralır. 4. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvatordan Kutuplara gidildikçe azalır. Maksimum hız 1670 km/s ile Ekvator çevresinde görülür. 5.Güneşten paralel gelen ışın demetlerinin Dünya üzerine düşme açılarının kutuplara gidildikçe daralması. Güneş ışınlarının yeryüzüne değişik açılarla gelmesine neden olmaktadır. Böylece yerküre üzerinde her nokta farklı oranlarda ısınmakta çeşitli iklim tiplerinin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Eğer Dünya yüzeyi bir düzlem olsaydı, ışınlar Dünya yüzeyinin her tarafına dik olarak gelecekti. Dünya yuvarlak olduğu için güneş ışınları ancak bir nokta üzerine tam dik olarak, fakat diğerlerine, yerine göre değişen açılarla eğik (yatay) olarak gelmektedir. Dünya Üzerine Güneş Işınlarının Düzlem Üzerine Güneş Işınlarının Düşme Açısının Gösterilişi Düşme Açısının Gösterilişi 6.Sıcaklık Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. 7.Bir noktadan hep aynı yöne gidilirse tekrar aynı noktaya gelinir. 8.Yükseklere çıkıldıkça (atmosfer içinde yükselinirse) görüş alanı (ufuk) genişler. Yükseldikçe Görülen Alanın Fazlalaşması 9. Sahile yaklaşan bir geminin önce bacası sonra gövdesi görülür. 10. Dünya üzerinde kuzey kutbundan Ekvatora doğru gidildikçe kutup yıldızının görünüm açısının düzenli olarak küçülmesi 11. Ay tutulduğu zaman, yerin Ay üzerine düşen gölgesinin daire şeklinde olması 12. Durgun su yüzeylerinin konveks ayna özelliği göstermesi KONUYLA İLGİLİ TERİMLER KUTUP ÇEMBERİ Kutup daireleri (66°33 Kuzey ve Güney enlemleri) ile Kutup noktaları (90° Kuzey ve Güney enlemleri) arasına kutup çemberi denir. KUTUP GÜNDÜZÜ Güneşin uzun süre hiç batmaması (ufuk altına dalmaması) durumudur. Örneğin kutup noktalarında altı ay Güneş hiç batmaz. AYDINLANMA DAİRESİ Gece ile gündüzü birbirinden ayıran sınıra (çizgiye) denir. Aydınlanma dairesi, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yıl boyunca yer değiştirirler. Aydınlanma dairesi hiç bir zaman kutup dairelerinden daha aşağıdaki enlemlere inmez. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerinden teğet geçerken, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise kutup noktalarından gündüzü birbirinden ayıran sınıra (çizgiye) denir. Aydınlanma dairesi, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yıl boyunca yer değiştirirler. Aydınlanma dairesi hiç bir zaman kutup dairelerinden daha aşağıdaki enlemlere inmez. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerinden teğet geçer
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst