Dualarımız

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Dualar

1-Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr.

(Rabbim kolaylaştır Rabbim zorlaştırma Rabbim bu işimi

hayırlısıyla tamamına erdir)2-Ibni Abbastan rivayetle peygamberimiz (sav) iki secde arasında : "Allhümmeğfir li verhamni vecbürni, vehdini verzukni.

(ALLAHım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver, derdi.)3-ALLAHümme bismike emutu ve ahya.

(ALLAHım senin ismini anarak uyur senin ismini anarak uyanırım. (Tirmizi ve Buhari)4-Uyanınca okunacak dua : " Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûşur "

(Bizi öldükten sonra dirilten ALLAH'a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O'dur) (Müslim, Zikir 59; Ebû Dâvûd, Edeb 98; İbni Mâce, Duâ 17)5-Tuvalete girmeden önce okunacak dua : euzu billehi minel hubsi vel habais.

("Ey ALLAHım! Erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım)

6-Tuvaletten çıktıktan sonra okunacak dua : elhamdülillehillezi ezhebe annil eza ve afani min zelik

(Eziyet veren şeyleri benden giderip bana afiyet veren ALLAH’a hamdolsun!) Tuvaletten çıktıktan sonra bu duanın okunması sünnettir.

7-"BİSMİLLAHİLLEZİ la yedurru ma'asmihi şeyün fil ardi ve la fissemai ve hüves-semi'ul alim"

Yüce ALLAH'in ismiyle hareket ederim. O yüce ALLAH ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce ALLAH, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.8-Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:Okunuşu: "Sübhaneke ALLAHümme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."Anlamı: "ALLAH'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)9- evden çıkarken okunacak dua: bismillah tevekkeltü alallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"ALLAH'ın ismiyle (ALLAH'ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde ALLAH'a dayandım. (O'na dayanıyor, O'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak ALLAH'ın yardımıyla olur."

10.yemek duası: elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülilhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!.."

elhamdülillehi Rabbil alemin

ALLAHümmeğfir sahibe hezetteanni velekilin

ALLAHümmecal devledehim daimen evledehüm alimen saliha vele tüsellit aleyhim zalime

ALLAHümme zit veletengus nimeten kesiraten bi hürmetil FatihaAnlamı:bizi yediren içiren Müslümanlardan eyleyen Rabbime hamd olsun. ALLAHım bize mağfiret eyle. ALLAHım devledimizi daim eyle. Evladımızı alim Salih eyle. Zalimlerden koru. Fatiha hürmetine ALLAHım nimetin arttır. Noksanlaştırma11.şifa duası: ezhibil be’se Rabbennesi eşfi ve enteşşafi le şifae ille şifaüke şifaen le yüğadiru segame.Anlamı: "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (buhariNazar değene okunacak dua:

(Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin)(mevahib)

[Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur

Manası:

Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden ALLAH’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım zira ayetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardırezan duası"Allahumme Rabbe hazihi'd - da'veti't - tâmmeh. Vessalâtil kâimeh. Âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ve'dderaceter rafîah. Vebashu makamen Mahmûdenillezî vaadteh. inneke lâ tuhliful mîâdBu duânın meâli şöyledir: "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin

ağrıyan yere duaeuzu biizzetillehi ve gudretihi min şerri me ecidü ve ühazirumanası: korku ve acı veren şeylerin şerinden ALLAHın yüceliğine ve kudretine sığınırım..

15.zekerani bi hayrin: beni ananı ALLAH ta hayırla ansın16.besmele çekmeyi unutunca: "Sizden kim bir şey yerse "Bismillah (ALLAH'ın adıyla)" desin. söylemeyi unutmuşsa, sonunda şöyle söylesin: "Bismillahi fi evvelihi ve âhirihi (başında da sonunda da Bismillah)."

Ebu Davud, Et'ime 16, (3767); Tirmizi, Et'ime 47, (1859).17.Çarşı duası

La ilahe illallahü vahdehü le şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyün le yemut bi yedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir ve ileyhil mesır.18.ALLAHümme ecirnî minennâr ve edhılnil cennete(Ya Rabbi, cehennemden koru, cennete dâhil eyle)abdest duası

19."ALLAHümma'ğfirli zenbi ve vassi'li fi dâri ve bârik li fi rızki (ALLAH'ım günahımı mağfıret et, evimi bana genişlet, rızkımı bana mubârek kıl.(Ebu Musa (R.a) anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a geldim, abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: "ALLAHümma'ğfirli zenbi ve vassi'li fi dâri ve bârik li fi rızki (ALLAH'ım günahımı mağfıret et, evimi bana genişlet, rızkımı bana mubârek kıl."Kütüb-i Sitte, 3624; Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'I-yevm ve'I-Leyl, 5, 10.)
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst