Dua'da Israr

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Dua'da Israr
İbn Mâce "Sünen" inde, Ebû Hüreyre'den, Rasûlullah'ın:
"Duadan aciz kalmayın, bıkmayın; zira duayla hiç kimse helak olmaz." buyurduğunu rivayet etmiştir.
Evzaî'nin Zührî'den, onun Urve'den, Onun Aişe'den (r.a.), onun da Rasûlullah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdular:
"Allah (c.c.) duada ısrar edenleri sever."
İmam Ahmed b. Hanbel, Zühd kitabında Katâde'den şöyle rivayet etmiştir. Muvarrık şöyle dedi:
"Mü'minin misali olarak ancak denizde bir tahta üzerinde bulunan ve "Yâ Rabbi, Yâ Rabbi!" diye dua eden kimseyi buldum. Ümid edilir ki Allah (c.c.) onu kurtaracaktır.

Hz. İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere yapmaktan hoşlanırdı." (Ebû Dâvud, Salât 361, (1524).

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) ısrar ve tekrar tavsiye etmektedir. Bu rivâyet, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın, dua veya istiğfar ettiği zaman üçer sefer tekrarladığını göstermektedir

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." (Buhârî, Daavât 22; Müslim, Zikr 92, (2735); Muvatta, Kur'an 29 (1, 213); Tirmizî, Daavât 145, (3602, 3603); Ebû Dâvud, Salât 358, (1484).

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere duaya devam etmek ve istekle yapmak o duanın kabul olmasına vesile olur.

Tirmizî'nin bir diğer rivâyetinde şöyledir: "Allah'a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek sûretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun."

Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. İbrahim Canan


Ebu Müsebbih el-Makrai, Ebu Züheyr en-Numeyri'den ( onlardan razı olsun) naklen anlatıyor;

Bir gece Resulullah'la aleyhisselam beraber çıkmış gidiyorduk Yolda bir adama rastladık Adam duasında ısrarla, tekrarla ve ihlasla istiyordu Resulullah aleyhisselam durdu ve onu dinlemeye koyuldu
"Eğer mühürlerse vacip oldu?" buyurdu
"Ne ile mühürlerse 'ın Resulü?" denildi
" AMİN" ile buyurdu
Sonra dönüp yoluna devam etti
Bunun üzerine adama, " Ey falan sana müjdeler olsun Duanı aminle noktala" denildi.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst