Dü cihanın mefhari ilahisi sözleri

Ömer
Yönetici
Dü cihânın mefhari
Enbiyâlar serveri
Âşkına ben müşteri
Koymuşam cân u ser'i

Sultân, Burhân, Deyyân, Sultân
Ya Hayy, ya Hayy, ya Hayy, Allah Hû

Bâğ-ı sıdkın bülbülü
Çâr-yârın bir gülü
Ol Ebûbekir velî
Âşıkân ser defteri

Mü'minlerin evveli
Şâh-ı merdân-ı ali
Kıldı dini münceli
Yıktı bâb-ı hayber'i

Bunların aşkıyla sen
Eyle gel mahv-ı beden
Ol Hüseyn ile Hasen
Şehîdân ser defteri

Güfte: Mahfî
Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makam: Uşşâk Makamı

Lügatçe
Mefhar: Kendisiyle övünülen, övünme sebebi, iftihar vesilesi olan kimse veya hal.
Server: Bir topluluğun en ileri geleni, başkan, reis.
Çar-yar: Dört dost yani dört halife Hz. Ebubekir (R.A), Hz. Ömer (R.A), Hz. Osman (R.A) ve Hz. Ali (R.A) demektir.
Şâh-ı merdân-ı ali: Mert ve dürüst insanların şahı Hz. Ali anlamına gelir.
Münceli: Parlayan, parlak.
Bab-ı Hayber: Hayber'in Kapısı

 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst