Doğum öncesi ve sonrasında okunacak dualar

deep Harbi Aktif Üye
Doğum öncesinde ve sonrasında okunacak dualar, doğumdan önce ve sonra okunacak doğum duası

Sevgili anne adayları Nihat Hatioğlu hocamız bu duaları okumanızı sizler için tavsiye ediyor. İnşallah yavrunuzu sağ sağlim dünyaya getirirsiniz.

1.DUA
dogum duasi 1.jpg
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur (varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözetendir). O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey; yerdeki her şey o'nundur. İzni olmaksızın o'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar o'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Bakara,2/255)

Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim.
"Allahü la ilahe illa huve'l-hayyu'l-kayyum. La te 'huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi's-semavati vema fi'l-ard. Men ze'l-lezi yeşfe'u 'ındehu illa bi iznih. Ya'lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune bişeyin min 'ılmihi illa bima şae. Vesi'a kürsiyyühu s-semavati ve'l-ard. Vela yeudühü hıfzuhüma ve (hüve '1- 'aliyy ü'l- azim."

2.DUA
dogum duasi.jpg
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"De ki: yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." (Felak, 113/1-5)

Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim.
"Kul eu'zü birabbi'l-felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerri'n-neffasati fi'l -ukad. Ve min şerri hasidin iza hased."

3.DUA
dogum duasi.jpg
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım ."(Nas,114/1-6)

Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim.
"Kul euzü birabbi'n-nas. Meliki'n-nas. İlahi'n-nas. Min şerri'l-vesvasi'l-ha'n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri'n-nas. Mine'l-cinneti ve'n-nas.

Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen "Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Seçme Dualar-2" adlı kitabından dır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst