Dinler Arası Diyalog sorulu cevaplı

prenses MoNo MeLeği ♥
Soru: A. Şahin, "Ehli kitapla (hıristiyanlarla, yahudilerle) temel noktada aynıyız. Amentü’de ittifakımız var" demişti. Böyle söylemek Ehl-i sünnete aykırı mıdır?

Cevap: Hıristiyanlarla Amentü’de asla ittifakımız yoktur. Bunlar kısaca şöyledir:

1- Onlar üç tanrıya iniyorlar, biz bir Allah’a inanıyoruz. Hz. İsa’ya tanrının oğlu da diyorlar.

3- Onlar tanrıyı güçlü bir insan gibi görüyorlar, biz her türlü noksan sıfattan münezzeh biliyoruz.

3- Onlar tanrıyı gökte sanıyorlar, biz mekandan münezzeh olarak biliyoruz.

4- Onlar melekleri kız gibi görüyorlar, biz ise, meleklerde erkeklik dişilik olmadığını biliyoruz.

5- Onlar semavî kitaplardan Kur’an-ı kerime inanmıyorlar, biz ise hepsini tasdik ediyoruz.

6- Onlar, Muhammed aleyhisselama inanmıyorlar, biz ise bütün peygamberi kabul ediyoruz.

7- Biz hayrın ve şerrin Allahın takdiri ile olduğuna inanıyoruz, onlar ise, (Tanrı kötülükleri takdir etmez) diyorlar. Daha bunlar gibi aramızda temel ayrılıklar vardır. Onun için, dinimiz Ehl-i kitabı, Ehl-i küfür olarak bildirmiştir. Hıristiyanları Ehl-i küfür kabul etmeyen müslüman degildir. Amentüde ittifuak varsa, amelin o kadar önemi olmaz. insanın imanı olsa, amel etmese bile cennete gider. Hıristiyan gavurları ile imanda ayrılığımız çoktur. Onların cennete gideceğini söyleyenler, Kur'anı kerimi inkar etmiş sayılırlar. Çünkü Allahü teala hıristiyanların cehenneme gideceğini bildirmiştir. Ehl-i kitabın kâfir olduğu Kur'an-ı kerim ve hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. Bu husustaki âyet-i kerimelerden birkaçının meali şöyledir:

(Müminler, müminleri bırakıp da, kâfirleri dost edinmesinler! Onları dost edinen, Allah’ın dostluğunu bırakmış olur.) [A.İmran 28]

(Yahudiler Üzeyre, Hıristiyanlar da İsa’ya Allahın oğlu dediler. Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin.) [Tevbe 30]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmazlar. De ki: "Doğru yol, ancak Allahın yoludur.") [Bekara 120]

(Ey ehl-i kitap, İsa, Allahın peygamberidir. Tanrı üçtür demeyin. Allah, ancak tek bir ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir .) [Nisa 171]


Soru: Türkiye Gazetesindeki 31/12/2000 yazınızda, Dinlerin yakınlaşmasına neden karşı çıkıyorsunuz? Bunun ne mahsuru olabilir? Osmanlı döneminde istanbulda nüfusun ne kadarı gayri müslimdi? İstanbulda ne kadar kilise var biliyor musunuz? eger dinler arasında bir yaklaşma, bir diyalog olmayacaksa müslimler gayri müslimlere nasıl tebliğ yapacaktır?islam peygamber efendimizin kafirlerden uzak durması ve onlara ''Sizin dininiz size, benim dinim bana.'' demesiyle mi yayıldı?

Cevap: İslam, yüzlerce, binlerce kelle verilmesi ile yayıldı. Savaşlarla yayıldı. Biz kafir hıristiyanlarla diyalog kurmayın demiyoruz, dinimizden taviz vermeyin diyoruz. Kafiri camiye sokmayın, kilisede şeytanlar topladığı kitaplarda yazılı. Kiliseye zaruretsiz girmeyin diyoruz. Dilalog başka, iyi geçinmek başka, dinden taviz vermek başkadır. Biz dinler birleşmez diyoruz, biz dinimizden taviz vermiyelim diyoruz. Diyalog yapmayın mı diyoruz? ''Sizin dininiz size, benim dinim bana.'' ayeti ile alay mı etmek istiyorsunuz? Allah niye öyle buyuruyor? Kafirlere taviz vermemek için böyle buyuruyor. Biz onların ilahına taparsak dinden oluruz, onlar bizim ilahımıza ibadet ederse dinlerine bir zarar gelmez diyoruz.


Soru: Dinleri sütlere benzetmek şeklinde aptalca bir teşbihi nasıl yapabiliyorsunuz!

Cevap: Bu çok basit bir benzetme. Domuz sütü içmek sadece haramdır, küfür değildir, ama hıristiyanlıkla müslümanlığı karıştırmak küfürdür, kafirliktir. Evet bu benzetme çok hafiftir. Özür drilerim böyle hafif benzetmeden dolayı. Diğer dinleri zehir bile desek azdır, zehir sadece öldürür, diğer dinler insanı kafir eder. Allah indinde hak din yalnızca islamdır .


Soru: Farklı dinden, insanların birbirine düşman olduğu veya birbirinden uzak durup, kaçtığı bir ortamda tebliğ nasıl olacaktır?

Cevap: Herhalde dinden taviz vermekle olmayacaktır. Camide incilleri okutmakla olmayacaktır. Amentüde ittifakımız vardır demekle olmayacaktır. Dinimiz, kafire selam bile vermesini yasaklamış, selam veren kafir olur buyurmuştur. Hatta din kitaplarında hıristiyanlara efendim, üstadım diye onlara hürmet edin kafir olacağını bildirmiştir. islamın izzetini ayaklar altına almaya hiç bir hocanın hakkı yoktur. Din adına kiliseye gitmek, papazı camiye sokmak, incil okutturmak hangi devirdeki müslümanlar yapmıştır? Kafirler elbette Allahın düşmanıdır, onları düşman bilmek Allahın emridir. Ama onlarla iyi geçinmek elbette lazımdır, iyi geçineceğiz diye onların dinini sevemeyiz. Onların haramlarını mubah kabul edemeyiz. Cünüplerin camilerimizde hıristiyanlık propagandası yapmasına izin veremeyiz. incil okutturmak demek haşa Allah baba denilmesine izin vermek olur. Buna hangi müslüman razı olur? Siz razı olabiliyor musunuz yoksa? Onlarla diyalog yapalım diye küfür sözlerine rıza mı göstereceğiz? incil okumak demek kafirliği yaymak demek değil midir? Hem de bunu camide yapmak ne büyük dalalet olur.


Soru: Peygamber Efendimiz zamanında mescide girip rasülüllah ile görüşen ve sonra islamı seçenlerin durumu ne olacak?! Çünkü onlar kafir iken mescide girdiler!

Cevap: İslamın ilk devirlerinde, Hz. Ömer namazda bile konuştu. O zaman dinimizin hükmü açıklanmamıştı. Hatta kadınlar ilk zaman açık gezerdi. Sonra kapanma ayeti geldi. ilk dönem ile şimdi kıyaslanamaz. Camiye cünüp girmek haramdır, abdestsiz bile girilmez. Biz elimizdeki Müslümanları kaybedelim,siz kafirleri camiye sokun ben karışmıyorum, onlarla yiyin için ben karışmıyorum. Sizin yolunuz size benim yolum bana. NOT: Yazınızın konusuna dinlerin yaklaşması ifadesini koymuşuz. Dinler birbirine nasıl yaklaşır? Biz ne taviz vereceğiz, onlar ne taviz verecek? onların tavizi önemli değil de bizim tavizimiz ne olacak? Tavizsiz onlara nasıl yaklaşacağız.Biz bir şeylerimizi feda edeceğiz ki yakınlaşaşacagız? mesela karılarımızı mı açacağız? Domuz eti mi yiyeceğiz? Şarap mı içeceğiz? Başka nasıl yakınlık göstereceğiz? üç yerine iki tanrıya mı inanacağız? inciller de haktır, doğrudur mu diyeceğiz? Gelin camide incilleri okuyun mu diyeceğiz? Noellerini mi kutluyacağız, onlar da bizim bayramımızı kutlasa onlara bir şey olmaz, fakit biz noeli kutlarsak kafir oluruz. Onları yemeğe davet etsek, kuzu eti, deve eti versek onlara bir zararı olmaz. Fakat o bizleri davet etse domuz eti, şarap verse içmesek olmaz, içsek haram işlemiş oluruz. Ne yapacaksak, nasıl gavuralara yaklaşacağız lütfen onu söyleyin


alıntı
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
10
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst