Demirin özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanılır?

deep Harbi Aktif Üye
Demirin Özellikleri Nelerdir, nerelerde kullanılır, Demirin simgesi nedir

Demirin kimyasal simgesi olan Fe latince "demir" anlamına gelen ferrum'dan türetilmiştir.
En yararlı ve ucuz metallerden biri olan çelik demire küçük bir miktar karbon katılmasıyla elde edilir. Topaz turkuvaz ve lal taşı dahil çeşitli değerli taşların kapsamında deri vardır.

Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metal olan demir (Fe) dünyada ki metaller içinde en bol bulunanların ikincisi elementler arasında ise dördüncüsüdür.

Yeryüzünün çekirdeği büyük miktarda metal demirden yapılmıştır. Ancak yeryüzü kabuğunda demir öteki maddelerle tepkimeye girmiş durumdadır. Arı durumda çok seyrek bulunur: Yalnızca bazı göktaşlarında ve bazaltlı kayalarda. Tüm bitkilerin hayvanların ve insanların yaşamak için demire ihtiyaçları vardır. İnsanlarda en büyük demir yüzdesi kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Hemoglobinin temel bölümlerinden birini oluşturur. Kasalarda ve dokularda küçük miktarlar halinde bulunur. Demirin atom numarası 26 atom ağırlığı 5585 ve özgül ağırlığı 786'dır. Demir küçük iğnelerden dev yapılara kadar binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Kükürt ve oksijen gibi metallerle kolayca birleşir. Başka herhangi bir metalden çok daha büyük miktarlarda alaşımlarda kullanılır.

Demir Yatakları(Demir Nerelerde Bulunur?)

A.B.D. en büyük demir üreticisidir. Hemen her eyalette demir bulunur. Ancak en önemli yataklar Michigan Minnessota ve Wisconsin'deki hematit filizleridir. Dünya yüzeyindeki insan yapısı en geniş delik Minnessota'da Hibbing yakınlarındadır ve bir de demir madeni yüzünden açılmıştır. Lorraine'deki büyük limonit yatakları Fransa için zengin ve ekonomik bir demir kaynağı oluşturur. Rusya'daki başlıca yataklar Urallar'da Perm'de ve Ukrayna'da dır. Britanya'da demir filizi yatakları Midlands ve Kuzey İngiltere kömür havzaları arasında yer alır. İsveç Almanya İspanya Lüksemburg Kanada ve Hindistan'da geniş yataklar vardır. Son yıllarda Afrika'da da geniş demir yatakları ortaya çıkarılmıştır. Birçok demir filizi yatağının geçmişi bir yükselme ve düşüş öyküsüdür: Birçoğu yüzyıllarca işletildikten sonra bırakılmış ötekileryüzyıllarca ilgi çekmedikten sonra gün ışığına çıkarılmıştır.

Demirin Kullanım Alanları :

Çelik sanayinin ana hammaddesi olarak,
İnsan ve hayvan yaşamının en önemli parçası olan hemoglobinin yapısında,
Demir oksitleri boya endüstrisinde pigment olarak,
Saf halde demir karbon ve diğer metallerle alaşımları halinde,
İnşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

Demir Filizleri

Demir yer kabuğunda büyük miktarlarda bulunan birçok yükseltgenmiş minerallerden ergitilir. Bu mineraller arasında hematit magnetit limonit ve karbonat sideriti sayabiliriz. Hematit (Fe2O3) yüzde 70 demir yüzde 30 oksijen kapsayan bir filizdir. Adı kan kırmızısı renginden ötürü yunanca "kan" sözcüğünden türetilmiştir. Hematit bazen eşkenar paralel yüzlü biçiminde bazen bir gül yapraklarına benzeyen ince tabakalar halinde bazen de boya maddesi olarak kullanılan ve topraklı kırmızı bakır filizi diye adlandırılan bir toz halinde bulunur. Magnetit (Fe3O4) adını magnetit özelliklerinden alan ve yüzde 72 demir kapsayan en zengin demir filizidir. Eşkenar paralel yüzlü ve sekiz yüzlü sistemlerde billurlaşır. Magnetit su ve çözelti halindeki gazların kimyasal olarak aşındırmaya uğrattığı olivin ve biyotit gibi kayaların değişiminden de oluşur. Limonit filizi dünya demir üretiminde oldukça önemli bir yüzde oluşturur. Her bir limonit örneğinde ki demir yüzdesi bulunan su molekülleri sayısına bağlıdır. Öteki demir filizlerinin değişimiyle oluşan limonit çoğunlukla demirli su çözeltileri yataklarındadır. Demir bakterisi adıyla bilinen küçük organizmaların hareketi de büyük miktarlarda limonit yatakları oluşumuna yol açmaktadır. Avrupa'daki en büyük yataklar olan Alsace-Lorraine yatakları böyle oluşmuştur. Siderit FeCO3 formülüyle gösterilen ve yüzde 43 demir kapsayan bir demir II karbonattır. Billurları eşkenar paralel yüzlüdür. Siderit değişimi uğramadığı sürece beyazdır; ama yükseltgenliğinde (oksitlendiğinde) rengi sarı ile ya da kahverengiyle dönüşür. Siderit çeşitli türlerde tortul kayalarda birleşme ya da kayaların kimyasal değişmeleri sonucu oluşur. Mika formülü FeO(OH) olan bir demir hidroksittir. Limonit ile birlikte bulunur. İğne biçiminde billurlar ya da tabakalar halinde rastlanır. Prittien de (demir disülfür FeS2 büyük miktarlarda demir çıkarılır. Prit kavurma denilen bir süreçle kükürt dioksit yapmak için bol hava ile yakılır. Kükürt dioksit daha sonra demir çıkarılmasına elverişli olan sülfürik asit ve demir oksitler oluşturmadan kullanılır.
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst