Danişmendliler Beyliği

deep Harbi Aktif Üye
Danişmendliler Hakkında Bilgi
Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş ve 1072-1178 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir Anadolu beyliği. Danişmend kelime anlamı Farsça'da "öğretici adam" demektir.

Danişmendlilerin ilk önderi olan Danişmend Ahmed Gazi 1063'ten itibaren Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hizmetine girmiş bir savaşçıydı. Malazgirt Savaşı'nın da kazanılmasında önemli rolü olan Danişmend Ahmed Gazi, 1080 yılında Bizanslılardan Sivas'ı aldı ve Danişmendli Hanedanı'nı kurdu. Sivas'ı bir üs olarak kullanan Danişmend Gazi; Tursan, Çavuldur, Kara Osmancık, Doğan, Iltekin ve Karatekin adlı emirerleriyle Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum'u fethederek beylik topraklarına kattı. I. Haçlı seferi'nde başkenti İznik'i kaybederek Anadolu içlerine çekilen Birinci Kılıçarslan'a, Haçlılarla yaptığı Eskişehir Savaşı'nda destek sağladı. Haçlılar bu savaşı kazanarak Anadolu içlerine ilerlemeğe devam ettiler. Fakat Danişmendlilerin ve Anadolu'daki diğer Türk birliklerinin saldırıları sonucu Haçlı orduları kuvvetlerinin büyük bir bölümünü kaybettiler.

Danişmendliler 1100'de Malatya'yı kuşattılar. Antakya'yı ele geçirerek Antakya Prensliği'ni kurmuş olan Haçlı hükümdarı Tarantolu Boemondo Malatya'nın yardımına geldi. Ancak yenilerek Danişmendlilerin eline tutsak düştü. Malatya 1103 senesinde Danişmendlilerin eline geçti. Danişmend Gazi, elinde esir bulunan Boemondo'yu 260.000 dinar karşılığı serbest bıraktı. Fakat bu hareketi, Birinci Kılıçarslan'la arasını açtı. Maraş civarında yapılan savaşta yenilen Danişmend Gazi, 1104 yılında vefat etti. Beyliğin başına oğlu Melik Gazi geçti. Son beylik olarak bilinen Danişmendler Haçlılar ve Bizanslılarla savaşan ilk beylik olarak tarihe geçmiştir.


danismendliler haritas.jpg
Danişmendliler Beyliği Haritası​
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
LAL
Yanıtlar
51
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst