Damıtma nedir, nasıl yapılır?

deep Harbi Aktif Üye
Sıvıların ısı yardımı ile buharlaşıncaya kadar ısıtılıp daha sonra yükselen buharın bir soğutma yöntemiyle yoğunlaştırılarak sıvılaştırılması işlemi. Damıtma (destilasyon), organik bileşiklerin saflaştırılmasında ve ayrılmasında çok sık kullanılan yöntemlerden biridir. Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz. Bu ısı sıvının buhar haline dönüşmesine neden olur. Sıcaklık, sıvının buhar halinden tamamen uzaklaşmasına kadar sabit kalır. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbirinden ayrılabilir. Kaynama noktaları değişik iki sıvının ayrıştırılması işlemine "ayrımsal damıtma" denir.

Damıtma yöntemleri
Normal atmosfer basıncında yapılan damıtma üç gruba ayrılır.
damitma.jpg
Su buharı damıtması: Suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri uçucu olmayan karışımlardan ayırmak için uygulanır. Madde 100oC'nin üzerinde kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı damıtması kullanılır.

Fraksiyonlu damıtma: Kaynama noktaları birbirine yakın maddelerin ayrılmasında kullanılır.

Normal damıtma: Kaynama sıcaklığına yakın sıcaklıklarda bozunmayan maddelere uygulanır.

Vakum damıtması ise normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda, kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için yapılır.

Laboratuvarda bir sıvının içinde çözünmüş olabilecek diğer maddelerden ayrıştırılarak arıtılması gerektiğinde kullanılan en kolay yöntem damıtmadır. Bunun yanı sıra sanayide de çok sık kullanılır. Damıtmanın en son kullanımları arasında, deniz suyunun tuzunun giderilerek içme suyu elde edilmesidir. Damıtma işlemi petrol sanayisinde, akaryakıtların ayrıştırılmasında, kimya sanayisinde ve çözücü gerektiren sanayilerde de kullanılmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst