Cuma Mesajları Dualı

naif
Moderatör
Dualı Cuma Günü Mesajları, Anlamlı Cuma Mesajları

Cuma gününü bereketi ve faziletini bilmeyen yoktur. Hele ki Cuma vakti, duanın tam kabul olduğu anlara denk gelebilirsek, inşallah dualarımız Allah katında kabul görecektir.

Cuma gününe göre tertip edilmiş, dualarımızla Rabbimize el açalım.
cuma-günü-mesajları-dualı.jpg
Cuma günümüz hayırlı olsun, duamız şöyle olsun: "Allah'ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşû duymayan gönülden,kabul edilmeyen duâdan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, az da olsa yardım etmeyi sevmemekten Sana sığınırım." Amin

Allah'ım şu mübarek Cuma vaktinde! Bizimle günahlarımızın arasını, doğuyla batının arası kadar uzak eyle. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden arındırıldığı gibi bizi de günahlarımızdan arındır,ve bizi su ile, kar ile ve dolu (gibi en temiz şeyler) ile temizle.

Allah'ım! Hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik, yazık ettik. Sen bizim büyük, küçük bütün günahlarımızı bağışla. Çünkü, günahları ancak Sen bağışlarsın, bizi ancak Sen affedersin.

Allah'ım! Cuma için temizlendik, abdestimizi aldık ve huzuruna geldik. Tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu temizle,
verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi nasip eyle, içimizdeki kinleri yok et ve kalplerimizden intikam, kin ve düşmanlığı temizle.

Allah'ım! Aniden ortaya çıkan kıtlıktan, yangınlardan, afetlerden, terörden ve din düşmanlığından, gafletten, rahata düşkünlükten, hakkı kabul etmemekten ve helâk eden gizli felaketlerden Sana sığınırız. Cuma saatinin hakkı için beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, arkadaşlarımı, akrabalarımı, Türkiye'mi ve bütün inanan mü'min kardeşlerimi koru.

Şu Cuma günü, Rabbimizin bize gösterdiği şekilde, Rabbimize el açıp dua edelim. "Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Kendi katından bize rahmet ver. Gerçek rahmet edici Vehhab Sensin. (Al-i İmran, 8)"

Rabbim! Şu Cuma günü itiraf ederim ki; "Gerçekten ben (günahlarla) kendime zulmettim, beni bağışla. Günahları bağışlama sadece sana aittir. Bana merhamet et, çünkü Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Şeyh Nakşibendi Hazretleri Evrad-ı Kutsiye'sinde Rabbimize şöyle tesbih etmiştir, bizde onun diliyle rabbimizin isimlerini zikredelim mübarek Cuma saatinde; "Sübhanek! (Seni tesbih u takdis ederiz.) Seni hakkıyla bilemedik ey Maruf (ey bilinmeye en layık) Seni hakkıyla zikredemedik ey Mezkur (ey zikredilmeye en layık) Sana hakkıyla şükredemedik ey Meşkûr (ey şükre en layık) Sana hakkıyla ibadet ve kulluk yapamadık ey Mâbud (ey ibadete en layık)

Cuma günü Hazreti Muhammed (s.a.v) Efendimizi'de unutmayalım ve ona şöyle salat ve selam getirelim; "Ey Allah’ım! Kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nûru ve ziyası olan Efendimiz Hz. Muhammed’e ve O’nun âl ve ashâbına, salât ve selam eyle!"

Allah'ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım! Bana bir va'dde bulun ki, kıyamet günü senin va'dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen va'dine muhalefet etmezsin. (Hz. Muaz ile Bilal'in Duaları)

Allah'ım şu Cuma vaktinde kapına geldim ve sana ellerimi açtım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen'den gereği gibi korkayım. Allah'ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a teşbih ederim.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst