COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya

Ömer
Yönetici
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya, geo (yer) ve graphein (tasvir) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve yer tasviri anlamındadır. Coğrafya; yer yüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, dağılışını, bunlarla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve sonuçları araştıran bir bilimdir. Coğrafyanın 3 ana ilkesi vardır: 1. Nedensellik ilkesi 2. Dağılış ilkesi 3. Karşılıklı ilişki ilkesi Coğrafyanın Yardımcı Alanları 1. Astronomi: Uzay bilimi 2. Jeoloji :Yer bilimi 3. Hidroloji : Su bilimi 4. Meteoroloji : Hava bilimi 5. Kartoğrafya : Harita bilimi 6. Zooloji : Hayvan bilimi 7. Botanik : Bitki bilimi Coğrafyanın Bölümleri 1. Genel Coğrafya : Fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzünün bütününde ayrı ayrı ele alır. Örneğin; yer yüzünde nüfus, dünyada tarım ve hayvancılık... Genel coğrafya 2’ye ayrılır: a. Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri, okyanuslar, denizler, akarsular, iklim, bitki örtüsü ve hayvanları inceler. b. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya : İnsan toplulukları, nüfus ve yerleşme özellikleri, insanların yaptığı ekonomik faaliyetler ile bunların dağılışını inceler. 2. Yerel Coğrafya : Coğrafi olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını; bir yöre, ülke veya bölge dahilinde inceler. Örneğin Mısır’da nüfusun dağılışı, Türkiye fiziki coğrafyası... EVREN VE DÜNYA Uzay : Dünyamız ve diğer gökcisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluktur. Evren : Uzay boşluğu ile bu boşlukta yer alan gök cisimlerinin hepsine birden evren (kainat) denir. Gezegen : Isı ve ışık kaynağı olmayıp, yakınlarındaki yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtan gök cisimleridir. Meteor : Gök taşı. Yıldız : Kızgın gazlardan oluştukları için ısı ve ışık yayan gök cisimleridir. Güneş Sistemi : Güneş çevresinde belirli bir yörüngede hareket eden gezegenle ile diğer gök cisimlerinin oluşturduğu topluluktur. Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili en çok kabul gören Cant-Laplace teorisidir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Üst