çocuklarda tekrarlayan wheezing

SüKuN Harbi Aktif Üye
Wheezing, çocuklarda obstrüktif alt solunum yolu hastalığının sık manifestasyonudur.
Obstrüksiyonun yeri; intratorasik trakeadan küçük bronş veya büyük bronşiollere kadar herhangi bir yer... ama ses, güçlü expirasyonla kollabe olan büyük hava yollarındaki türbülans yolu ile oluşur.
Tekrarlayan Wheezing: Tekrarlayan veya 4 hf.dan daha uzun süren wheezing.

Yaş : 2 - 3 yaş altı çocuklar özellikle wheezinge eğilimlidir. (Bronkospasm, mukozal ödem ve aşırı sekresyon birikimi küçük hava yollarında nisbeten daha büyük obstrüktif etki yapar). Buna ilaveten küçük çocuklarda çok yumuşak hava yolları aktif expirasyonla daha kolayca kollaps olur. Bronşiolitte olduğu gibi izole akut wheezing episodları seyrek değildir.

Çocuklarda Tekrarlayan Wheezing Nedenleri
1-Reaktif hava yolları hastalığı
• Atopik astma
• Enfeksiyona eşlik eden hava yolu reaktivitesi
• Egzersizle gelişen astma
• Salisilatla gelişen astma ve nazal polipozis
• Astmatik bronşit
• Diğer hipersensitivite reaksiyonları
Hipersensitivite pnömonisi
Tropikal eosinofili
Visseral larva migrans
Allerjik aspergillosis
2- Aspirasyon
• Yabancı cisim
• Yiyecek, tükrük, gastrik içerik
• Laringotrakeoösefagial yarık
• Trakeoösefagial fistül (H - Tipi)
• Faringial inkoordinasyon veya nöromüsküler zayıflık
3- Kistik fibrozis
4- Ciliar diskinezi (Kartegener's Sendromu: İnfertilite, Silier agenezis, )
5- Kardiyak yetmezlik
6- Bronşiolitis obliterans
7- Hava yollarına extrensek bası
• Vasküler ring
• Büyümüş lenf nodu
• Mediastimal tümör
• Akciğer kistleri
8- Trakeo-bronko-malazi
9- Endobronşial kitleler
10- Gastroösefagial reflu
11- Pulmoner hemosiderozis
12- Bronkopulmoner diskinezi sekeli
13- Histerik hava yolu kapanması
14- Sigara içimi ve diğer çevresel zararlar

Çocuklarda rekurren veya persistan wheezinglerin çoğu reaktiv hava yolu hastalığının sonucudur. Nonspesifik çevresel faktörler (sigara içimi gibi) önemli hazırlayıcılar olabilir. Doğumda veya doğumdan hemen sonra başlayan, sık tekrarlayan veya persistan wheezingler ASY ve trakeobronkomalazi ile ilgili çeşitli konj. yapısal anomalilere işaret eder.

Kistik fibrozise eşlik eden wheezing hayatın ilk bir yılında çok yaygındır. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ani başlayan şiddetli wheezing yabancı cisim aspirasyonunu düşündürmelidir.

Episodik semptomları olan wheezing öykülü bir çocukta tekrarlayan muayenelere gerek olabilir (Hava hareketinin tayini, göğsün aşırı havalanması, gelişme geriliği, parmaklarda çomaklaşma gibi Kr. Akciğer hast. işaretlerine yönelik olarak). Çomaklaşma Kr. Akc. Enf.da olsa da unkomplike astmada nadiren belirgindir. Yabancı cisim aspirasyonundan dolayı trakeal deviyasyon gözlenmelidir. Konjestif kalb yetmezliğine sekonder wheezingi ekarte etmek esastır. Allerjik rinit, ürtiker, egzema veya iktiozis vulgaris varlığı astım veya astmatik bronşiti telkin eder. Burun polipler nedeniyle muayene edilmelidir. (Allerjik durumlar veya kistik fibroziste olabilir).

Balgam eosinofilisi ve yükselmiş IgE değerleri allerjik reaksiyonları işaret eder. Bronkodilatörlere veya ilgili ilaçlara cevap reaktiv hava yollarını destekleyicidir. Spesifik mikrobiyolojik çalışmalar, hava yollarının ve kardiyovasküler yapıların özel görüntüleme çalışmaları, kistik fibrozis için tanısal çalışmalar ve bronkoskopi tedaviye cevap tatminkar değilse düşünülmelidir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst