Charles Dickens Büyük Umutlar Kitap Özeti

Ömer
Yönetici
Charles Dickens Büyük Umutlar Kitabının Özeti

Genç Pip, yetim bir çocuktur;ablası ve ablasının kasaba demircisi olan iyi kalpli kocası tarafından yetiştirilir.
Tek başına bir hayat süren Pip,genelde civardaki ormanlar arasında dolaşır,zaman zaman ölmüş anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek ağlar.Bir gün ormanda dolaşırken önüne iriyarı bir adam çıkar ve kendisi- ne derhal yiyecek getirmezse onu öldüreceğini söyler.Bu adamın hapishaneden kaçan biri olduğu anlaşılmaktadır;zira ayaklarını bağlayan zincirleri kesmek için Pipten bir eğe getirmesini de ister.
Adamın bu isteğini reddetmeyecek kadar dehşete düşen Pip ablasının mutfağından bir tabak etli hamur çalar ve alet kutusundan da bie eğe alarak mahkumun kendisine rastladığı yere gider.Burada başka bir yabancı adam daha görür birincisi ile şiddetli bir kavgaya tutuşmuştur. İkinci adam sonunda sisler arasında kaybolur.Aradan uzun zaman geç- meden adı Abel Magwitch olan hapishane kaçkını tekrar yakalanır;fakat hapishaneye götürülmeden önce Pipe, kendisine yardım ettiği için iyilik yapacağını söyler.

Pip,bu hadiseyi çabucak unutur.Çok geçmeden Bayan Havisham,Pipin ablasından Pipii Satis evine gondermesini rica eder.Uzun bir zaman önce Bayan Havisham,evlilik gününde kocası olacak adam tarafından reddedilmiştir.Kadın,o günden bugüne,odalardaki bütün saatleri durdur- muştu ve şimdi vesayeti altındaki güzel fakat kibirli Estella ile yaşamak- tadır.Düğün gecesinin sabahında yenecek kahvaltı masadaki pasta ile birlikte küflenmiş vaziyette durur.Pip,Bayan Havishamıı ziyaret ettiği zaman,onun bu herkesten ayrı davranışlarına hayret eder.

Yapayalnız bir hayat süren Bayan Havisham Pipten,sık sık gelerek vesayeti altındaki Estella ile oynamasını ister.Estella,Pipin canını sıkar ve Bayan Havisham da,kızın Pipii kızdırmasını teşvik eder.Estellaya kızmasına rağmen,Pip,onun derin tesiri altındadır;Estella onun şimdiye kadar gördüğü kızlar arasında en güzelidir.

Çalışkan bir kimse olduğundan Pip,birgün demirci dükkanındaki sınırlı hayattan kurtulacağını bilir.Bu fırsat da kısa bir zaman içinde gerçekleşir. Bir gün Bay Jaggers adında kendini beğenmiş bir avukat gelerek ismini belirtmeyen birinin Pip namına para yatırdığını ve onun Londraya giderek bir centilmen olmasını istediğini söyler.Bu habere çok sevinen Pip,paranın Bayan Havishamdan geldiğini,kendisinin böylece,Estella için arzu edilir bir koca olarak yetişmesini istediğini sanır.
Pip,Londrada,Herber Pocket adında Bayan Havishamın uzaktan bir akrabası ile arkadaşlık eder.Pocket,Londrayı iyi bilen zarif bir gençtir. Pip için kiralanan odalardan birinde yaşar.Avukat Jaggers,Pipin sorularını cevaplandırmaz.Kendisine yardım edenin kim olduğunu söylemez,zamanı gelince öğreneceğini söyler.
Pip,çok geçmeden,Londralı şık bir aylak olur.Bentley Drumle adında tahammül edilmezcesine kibirli bir avukatla tanışır ve Londra sosyetik hayatının bütün girdi çıktılarını o kadar iyi öğrenirki,sadık arkadaşı basit Joe Gargerynin kendisini ara sıra ziyaret etmesinden rahatsızlık duyar.

Bununla beraber Joe ayrıldıktan sonra Pip,ona kaba muamele yaptığından dolayı pişmanlık duyar.Bir defa Bayan Havishamın ricası üzerine,Pip,Joe ile birlikte Havishamıi ziyaret eder.Yaşlı Havisham ve vesayetindeki Estella,Pipin,mutevazi bir hayattan nerelere geldiğini hayretle görürler.Bayan Havisham,daha da ileriye giderek, Pipe, Estellaya aşık olmasını beklediğini söyler.Pipin de istediği budur.

Estella Londraya gelir.Ãok geçmeden,esmer güzelliği ve sosyetik tavırlarından dolayı aralarında Bentley Drumlenin de bulunduğu gençler ona kur yapmaya başlar.Kız,gerçi ara sıra Pipii görürse de Pipe aşık olmadığı bellidir.

Yirmi birinci yaş gününde Pipii çocukken ormanda ettiği hapishane kaçkını Magwitch hayrete boğarak ziyaret eder.Kaba,zihnen hiçbirşeyl meşgul olmadığı hissini uyandıran bu adam,ilk önce titiz Pip üzerinde tiksinti uayandırır;ama Pipin gizli hamisi olduğu açıkladığı zaman Pip dehşete düşer.Magwitch,Pipe,gönderildiği yerde çok para yaptığını ve şimdi kendisinin bir oğlu kabul ettiği Pipin nasıl bir genç olduğunu görmek için gizlice Londraya geldiğini söyler.Tek isteği Pipin kendisinin başaramadığı tarzda bir centilmen olmasıdır.Ãngiltereye Provis nikiyle gelmiştir.Eğer polis onun mahkumları kolonisinden kaçtığını ögrenirse ölüme mahkum edileceğini söyler.
Bu çıkmaz Pipii sersemletir.Magwitche minnettarlık duyması gerektiğini bilirsede bu yarı vahşi adama sempati duyamayacak cooldur. Hamisinin Bayan Havisham olmaması da onu büyük bir hayal kırıklığına uğratır.Genede Pip,Magwitche yardım edeceğini söyler ve Magwitch de ormanda kavga ettiği kimsenin,baş düşmanı Arthur Compeyson olduğunu belirtir.Pip de Herbert Pocketden Compeysonun Bayan Havishamı1 düğün gününde terkeden adam olduğunu ögrenir.

Kendi hamisinin Bayan Havisham olduğunu sanmakla düştüğü ahmaklığa kızan Pip,yaşlı kadını azarlamak için kasvetli eve birkez daha gider.Kadın da,Pipe işkence yapmaka istercesine,Estellanın,yakın bir zamanda Bentley Drule ile evleneceğini söyler.Bayan Havisham Pipin bu derece kızgın olacağını beklememektedir.Kendisinin terkedilmesinden bu yana bütün erkeklerden intikam almaya yemin etmiştir.Pipin Estellaya beslediği duyguları istismar etmek suretiyle,bu yeminini yerine getirmiş olmuğunu sanır.

Estellanın evlenmesinden sonra Pip Havishamın evini tekrar ziyaret eder.Binada bir yangın çıkar.Pip,Bayan Havishamı1 kurtarmaya çalışır,fakat çok geç kalmıştır.Ev,mazinin toz ve eşyası ile dolu olduğundan çabucak yanar.Bayan Havisham alevler ortasında can verir.

Londraya dönen Pip,Magwitchin gerçekte Estellanın babası olduğunu öğrenir;annesi de muhtemelen,Avukat Jaggersin ev işlerine bakan garip kadındır.Daha da hayret uyandırıcı bir haber Compeysonun da Londrada olduğu ve Magwitchi2 öldürmek için fırsat kolladığıdır.Pip, Herbert Pocketin yardımı ile,hamisini ingiltereden Fransaya kaçırmak ister.ardından,kendisi de Fransaya gidecektir.Fkat vapura biner binmez, Compeyson kendilerini yakalar.iki düşman yumruk yumruğa şidddetli bir kavgaya tutuşur,Magwitch Compeysonu öldürür.Bu suçundan dolayı, eski mahkum tekrar tutuklanır ve yargılanmasını beklediği sırada hapishane de ölür.

Son zamanlarda başına gelen bu olaylarla Pip hastalanır ve eski sadık arkadaşı Joe Gargery kendisine bakar.Pipin ablası ölmüştür ve Joe da kendisini seven kocası üzerinde hakimiyet kurmak istemeyen Biddey ile evlenmiştir.Pip nihayet bu mütevazi,sadık Joe ya dudak bükmekte ne kadar haksız olduğunu anlar.Joe ile birlikte,onun demirci dükkanına döner ve hastalık harici döneminde,kendisine kötü muamele ettiği için Joedan özür diler.

Estellayı kaybedişini hala hazmedemeyen Pip Herbert Pocket ile birlikte Londrada bir iş kurar.Seneler sonra bir zamanlar Bayan Havishamın evinin durduğu yeri son bir defa ziyaret eder.Orada Estellayı görür.Beraberce bir zamanlar,çocukken oynadıkları bahçede dolaşırlar.Estella,şimdi dul bir kadındır.Sosyetik köklerinden ötürü evlendiği haşin Bentley Drumle,vahşetle muamele ettiği atının bir çiftesi ile ölmüştür.Drumle ile geçirdiği hayatı ve tek başına yapayalnız süren dulluk hayatı,bir zmanaların soğuk ve kibirli Estellasını yumuşatmıştır. Elele bahçede yürürlerken Pip ve Estella artık birbirini hiç bir zaman terkedemeyeceklerini anlarlar.Hikayenin sonunda herkes mutlu olur !
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
2B
Üst