Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Hakkında Bilgiler - Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Nedir ?
Ülkemizde ve dünyada artan nüfus, hızlanan kentleşme ve gelişen sanayileşmenin meydana getirildiği toprak, su, hava, gürültü kirliliği ve ekolojik dengedeki değişimler ile ilgili sorunlar üzerine araştırma yapan ve bu olumsuzlukları önlemeye çalışan ara elemanları yetiştirmeye yönelik bu bölümdür. Bu bölüm mezunları çevre müdürlüklerinde veya özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Programının Amacı
: Çevre kirlenmesi ve kontrolü programının amacı; su, hava, toprakların korunması atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ana elemanları yetiştirmektir.

Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında matematik, çevre biyolojisi, çevre kimyası, çevre ekolojisi,mekaniği, toprak kirlenmesi, hava kirliliği ve denetimi, içme sularının arıtımı, çevre hukuku ve bilgisayar gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü için Gereken Nitelikler : Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, el becerisi gelişmiş dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri

  • MUSTAFA KEMAL - İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • SAKARYA - SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
  • AKDENİZ - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  • SAKARYA - SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
  • AKDENİZ - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  • GAZİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Bu programı bitirenlere "Çevre ve Kontrolü Teknikeri" ünvanı verilir. Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikeri arıtma tesislerinde, tesisin günlük, haftalık, aylık bakımlarını yaparak düzenli çalışmasını sağlar; saatlik atık su örnekleri alıp testlere tabi tutar; hava kirliliğini önleme ile ilgili kuruluşlarda kirlilik oranını belirler; bacalara filtre takılmasını, fabrikaların, evlerin atıklarının yok edilmesi için yapılan planların uygulanmasını sağlar. Bu işleri çevre mühendisinin gözetim ve denetiminde yürütür.

Çevre ve Kontrolü Teknikerlerinin Çalışma Alanları : Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikerleri Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, belediyelere bağlı kuruluşlarda, arıtma ve tesisi bulunan tüm işletmelerde iş bulabilirler. Bu alanda yetişenlerin bağımsız işyeri açmalarına olanak yoktur.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Üst