Cebeci Ocağı nedir

deep Harbi Aktif Üye
Cebeci Ocağı ne demektir?
Osmanlı ordusunda silahların sağlanması, korunması ve savaş zamanında cepheye götürülmesiyle görevli kapıkulu ocağı. Cebeci Ocağı'nda bulunanlara "Cebeciler" denir.

Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulan bu ocağın mensupları acemi oğlanları arasından seçilirdi. Cebeciler birkaç sınıftan oluşuyorlardı. Humbara dökücüleri, barutçular ve lağımcılar da bunların arasında ayrı bir sınıf olarak bulunuyordu. Cebecibaşı, Cebecilerin en büyük subayına verilen isimdi. Başkethüda, Cebecibaşılık makamı boşalırsa bu makama getirilen kişiydi. Ocakta hesap işlerine Cebeci katibi denilen kişiler bakardı. Rütbe sıralaması, Cebecibaşı ve dört kethüdanın ardından, Cebeci başçavuşu, büyük ve orta kumandanları, odabaşıları ve küçük subaylardan oluşurdu. Cebecilerin kendilerine has kıyafetleri vardı, törenler sırasında ise bunun üzerine tüy takarlardı. Yaşlananlar ve gazilere Cebeci Ocağı Kanunu'na göre aylık emekli maaşı verilirdi. Günümüze kalan maaş defterleri ölçü alınırsa ocak 96 odaya ayrılmıştı. Bunun 59'u bölük ve 37'si orta bölükten oluşurdu. Cebecilerin sayıları her devirde farklılık göstermiştir. Kanuni döneminde 700 iken Dördüncü Murad döneminde 8000'lere kadar çıkmıştır. Sonra tekrar azalmış ve sonra yine değişmiştir. Fatih zamanında kurulan ocak, artan itaatsizlikleri sebebiyle İkinci Mahmud tarafından 1826 yılında yeniçerilerle birlikte kaldırıldı. Ardından Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni ordunun kurulmasıyla birlikte tekrar Cebehane oluşturuldu. Bu yeni teşkilat da varlığını 1860 yılına dek sürdürdü.

Cebeci.jpg
Cebeciler'i temsil eden bir minyatür
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst