Buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide ilahisi sözleri

Ömer
Yönetici
Buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide ilahisi sözleri

Buyruğun tut Rahman’ın tevhide gel tevhide
Tazelensin imanın tevhide gel tevhide.

Yaban yerlere bakma cânın odlara yakma
Her gördüğüne akma tevhide gel tevhide.

Mâsivâdan gözün yum ne umarsan Hak’dan um
Gitsin gönülden hümum tevhide gel tevhide.

Zahirde kalan kişi güç etme âsân işi
Gider gayri teşvîşi tevhide gel tevhide.

Şirki baştan savarsan Hak bilmeye iversen
Yaradan’ı seversen tevhide gel tevhide.

Emri yerine getir erkenden işi bitir
Sıdk ile iman getir tevhide gel tevhide.

Sen seni ne sanırsın fâniye dayanırsın
Üş bir gün uyanırsın tevhide gel tevhide.

Uyanagör gafletten geç bu fani lezzetten
İç kevser-i vahdetten tevhide gel tevhide.

Hüdayî’yi gûş eyle şevke gelip cûş eyle
Bu kevserden nûş eyle tevhide gel tevhide.

Güfte: AZİZ MAHMUD HÜDAYÎ K.S.
Beste: Şahabettin Efendi(Şeyh)
Makam: Hicaz İlahi


Tevhid : Allah’ın tekliğine inanmak “Lâilâheillallah” demek
Yaban : Yabancı gurbet
Od : Ateş
Mâsivâ : Allah’tan başka her şey; dünya ile ilgili şeyler
Hümum : Gamlar kederler
Âsân : Kolay
Teşviş : Karışıklık kargaşa
İvermek : Koşmak acele etmek
Sıdk : Sadakat doğruluk temiz kalplilik
Fani : Ölümlü olan gelip geçici
Üş : Elbet
Gûş eylemek : Kulak vermek dinlemek
Cûş eylemek : Coşmak
Nûş eylemek : İçmek
 
Üst