Büveyhoğulları Devleti

Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye
Büveyhoğulları; Ortaçağ’da hüküm sürmüş İranlı bir hanedandır. İran’ın güneyi ile orta bölgelerini, Irak’ı ve Umman’ı hakimiyetlerinde tutmuşlardır. 932′den 1056′ya kadar 124 yıl devam eden bu İranlı Şii devlet, Sünni olan Türk Selçuklu devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Büveyhoğulları (veya Benî-Bûye), Bağdat’ taki Abbasi halifelerini kukla durumuna getirmişlerdir. Şii olmalarına rağmen, halifeleri nüfuzları altında tutmaları, Sünni aleminin Büveyhoğulları’na karşı düşmanca davranışlarına sebep olmuştur.

Hanedanın en ünlü hükümdarı Azududdevle idi. Büyük bir imarcı olarak tanınmıştır. Büveyh devleti onun zamanında büyük refaha kavuşmuştur. Fakat az sonra gene sonu gelmiyen savaşlar, hanedan prensleri aralarındaki çekişmeler, Yakın Doğu’da büyük bir kargaşalık doğurmuştur.

Bu devletin birkaç kolu vardır. Bağdat’ta hüküm süren kol 945′ten 1055′e kadar devam etmiştir. Bu kolun 10 hükümdarı «emîr-ül-umera» sanıyla yetinip, halifeleri nüfuz ve iktidarları altına almışlardır. Şiraz’ı merkez, yapan kol, 934′ten 1055′e kadar sürmüş ve 8 hükümdar yetiştirmiştir; bu kola mensup olan Azududdevle, 977′den başlıyarak «sultan» (imparator) sanını takınmıştır. Kirman’da hüküm süren kol 1012′den 1056′ ya kadar 3 hükümdarla devam etmiştir. Rey, Hemedan ve İsfahan’da hüküm süren sonuncu kol ise 932′den 1023′e kadar sürmüş, bu zaman zarfında 6 hükümdar geçmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst