Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü iş imkanları

deep Harbi Aktif Üye
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunlarının iş olanakları nelerdir

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
Bu faaliyet sonucunda büro yönetimi ve sekreterlik alanındaki meslekleri
tanıyabileceksiniz.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da
beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde elektronik makineler ve
bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgi sayarlarla denetlenmesi olarak
tanımlanmaktadır
Büro otomasyon araçları başta bilgisayar olmak üzere telefon faks teleks gibi
iletişim araçlarıyla birlikte daktilo fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı
araçlardır.

Teknolojiyle birlikte arşivleme dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler de
bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum bürolardaki evrak trafiğini hafifletiyor. Günümüzde
bürolarda özellikle bilgi işleyici ve bilgi sağlayıcı durumundaki sekreterlerin bu ve diğer
sekreterlik hizmetlerini yerine getirmede en büyük yardımcısı büro makineleridir. Büro
otomasyon sisteminin kullanılması sekreterin ve büro çalışanlarının işlerini düzenli ve
zamanında yapmasını sağlamaktadır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka
sekreterlik eğitimi almış sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Türkiye’de ve dünyada önemi giderek artan bir
alanıdır. Günümüz iş ortamında birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar
aranmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitimi hem örgütlerin istedikleri bilgi ve
beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de profesyonel sekreterlik ve
yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum sekreterlik hizmetlerini sunacak sekreterin
mesleki eğitimini ön plana çıkarmıştır.
Sekreterlik günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden
biridir. Sekreterlik mesleği yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir. Sekreterlik
uğraşısı meslek olma kriterlerinin hepsini taşımakta ve artık alt uzmanlık alanlarını da
oluşturacak şekilde gelişmektedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Hukuk Sekreterliği
Ticaret Sekreterliği
Tıp Sekreterliği
Yönetici Sekreterliğ
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst