Bucaş Antlaşmasının Önemi

Ömer
Yönetici
Bucaş Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Lehistan (Eski Polonya) ile Osmanlı Devleti arasında 18 Ekim 1672 tarihinde imzalanmış olan antlaşma. Osmanlı bu anlaşma ile batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Hotin Antlaşması'nın ardından Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 50 yıllık bir barış süreci yaşanmıştır. Lehler'in Osmanlı himayesindeki Ukrayna'da yaşayan Sarıkamış Kazakları'na saldırıp Doroşenko'nun (Kazaklar'ın Hatmanı) birkaç palangasını alması sonucu barış bozuldu. Ukrayna'da yaşayan Sarıkamış Kazakları'nın yardım istemesi sonucu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve Sultan 4. Mehmed Lehistan seferine çıkmış ve Galiçya'da Lublin ve Lemberg kalelerini, Podolya'nın merkezi Kamaniçe'yi almıştır. Bunun sonunda Lehistan barış istedi ve sonuç olarak Galiçya Ukraynası'nda bulunan Bucaş'ta başlayan ve dört gün süren görüşmeler sonucunda 18 Ekim 1672 tarihinde Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın en önemli maddeleri ise şunlardır:
  • Podolya ülkesi eski sınırıyla ve kalelerindeki cephaneler ile Osmanlı'ya teslim edilip Lehler tarafından tahliye edilecek,
  • Ukrayna eski sınırlarıyla Kazak Hatmanı olan Dereşenko'ya verilecek ve buradaki Leh kuvvetleri Ukrayna'yı terk edecek,
  • Osmanlı Devleti'nin Avrupa üzerinde yaptığı herhangi bir savaşta Leh Devleti Osmanlılar'ın aleyhinde bir yardımda hiçbir şekilde bulunmayacak,
  • Leh Kralı her sene kasım ayında Osmanlı Devleti'ne 22.000 altın verecek,
  • Podolya eyaletindeki 48 palanga Osmanlı Devleti'ne verilecek.
Ayrıca antlaşma sonunca Lehistan Kırım Hanı'na vergi ödemeye devam etmeyi kabul etmiştir. Ardından Lehistan meclisi bu antlaşmadaki para maddesini kabul etmeyince ikinci Lehistan seferine çıkılmış ve bu sefer 4 yıl sürmüştür. Bazı kaleler fethedilmiştir. Bunun üzerine Lehistan elçisi Ukrayna ve Podolya'nın iadesi şartı ile antlaşma istemiş fakat kabul ettirememiştir. Aynı dönemde Köprülü Faıl Ahmet Paşa rahatsızlanmış ve 1675 yılında Lehistan serdarlığına İbrahim Paşa getirilmiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise Dördüncü Mehmed ile Edirne'ye dönmüştür. İbrahim Paşa görev başındayken kısa bir süre içerisinde 48 kale ve palangayı fethetmiş ve ardından Lehistan tekrar antlaşma istemiştir. Ekim 1676'da Zarawano'da başka bir antlaşma imzalanmış 22.000 altından vazgeçilmiş ve daha önce Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından imzalanmış olan Bucaş Antlaşması'nın maddeleri aynen olduğu gibi kabul edilmiştir.

Yazı harbiforum.net için özel olarak yazılmıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst