Biyoloji Testleri-Hücre

prenses MoNo MeLeği ♥
Hücre test


1. Mikroskopta incelenen eukaryotik hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir?
A:Kloroplast
B:Mitokondri
C:Ribozom
D:Endoplazmik retikulum
E:Golgi aygıtı


2. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarından dışarı geçiş yapamaz?
A:Hormon
B:Glikoz
C:Na
D:ATP
E:Yağ asidi


3. Yağ özellikte hormon üreten hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin fazla olması gerekir?
A:Mitokondri
B:Ribozom
C:Granülsüz endoplazmik retikulum
D:Lizozom
E:Kloroplast


4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?
A:İki kayrokinez ve iki sitokinezin görülmesi
B:Homoloğ kromozomların ayrılması
C:Kardeş kromatidlerin ayrılması
D:Kalıtsal olarak benzer iki hücrenin oluşması
E:Ard arda gerçekleşebilmeri


5. Hücre dışından alınan bir polimerin yapısındaki enerjinin kullanılabilmesi için aşağıdaki organellerden hangisinin ardışık görev yapması gerekir?
A:Kloroplast-Mitokondri
B:Lizozom-Golgi
C:Golgi-Endoplazmik retikulum
D:Ribozom-Mitokondri
E:Lizozom-Mitokondri


6. Madde alınımında endositoz yapamayan eukaryotik hücreler için hangi ifade yanlıştır?
A:Lizozom hücre içi sindirimde görev alır
B:Sitokinez orta lamel oluşumu ile gerçekleşir
C:Sitoplazmik kalıtım faktörü olarak mitokondri ve kloroplast taşıyabilir
D:İhtiyacı olan organik maddeleri kendi sentezler
E:İşlevsiz polimerleri monomerlere dönüştürür


7. Aşağıdaki hangi organel çiftinin faaliyeti hücrede emme kuvvetini artırır?
A:Mitokondri-Kloroplast
B:Mitokondri-Ribozom
C:Ribozom-Lizozom
D:Lizozom-Kloroplast
E:Kloroplast-Ribozom


8. Aşağıda verilen organellerden hangisinde organik madde akışı sadece organelden sitoplazmaya doğrudur?
A:Kloroplast
B:Mitokondri
C:Ribozom
D:Lizozom
E:Endoplazmik retikulum


9. Seçeneklerde verilen ifadelerden hangisine göre hücre hakkında yorum yapılamaz?
A:Nucleolus sayısı-büyüklüğü
B:Granüllü endoplazmik retikulum yoğunluğu
C:Ribozom sayısı
D:Golgi aygıtı
E:Mitokondri sayısı


10.Aşağıdaki madde alış verişi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A:Hücre zarından geçemeyen maddeler endositoz-ekzositoz ile
B:Zardan geçebilen maddeler sadece difüzyonla
C:Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere aktif taşımayla
D:Su osmozla
E:Yağda çözünen maddeler sadece difüzyonla
 
prenses MoNo MeLeği ♥
İşte onu unutmuşum neyse koyarız bi ara:D:D:D
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
101B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst