Bilişim sektörünün bitmek bilmeyen sorunları

Ömer
Yönetici
Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Dinçer, ''Devletin, kurumlarını bilişimin gereklerine uyarlamak ve vatandaşa e-devlet hizmetlerini ulaştırmak için 1-3 milyar dolar arasında yatırım yapması gerekiyor'' dedi.

Prof. Dr. Hasan Dinçer, Türkiye'nin toplam bilişim pazarının 2006 sonunda 20,9 milyar dolarlık hacme ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de yazılım sektörünün hacminin 2005 yılında 540 milyon dolara ulaştığını söyleyen Dinçer, aynı yıl yazılım ihracatının 15 milyon dolar, ithalatının 89,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yazılım ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk üç sırayı ABD, Almanya ve Irak, ithalatta ise ABD ile AB ülkelerinin başta geldiğini ifade eden Dinçer, Türk bilişim sektörünün ağırlığının donanım üzerine olduğunu, yazılımın payının çok düşük kaldığını açıkladı.

Türkiye'de hizmet veren en büyük 20 bilişim firmasının yaş ortalamasının 13 olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları söyledi:

"Uluslararası rekabet yüzünden giderek küçülen yerli payı, tecrübe ve birikim elde etmenin önündeki en büyük engeldir. Devletin, kurumlarını bilişimin gereklerine uyarlamak ve vatandaşa e-devlet hizmetlerini ulaştırmak için 1-3 milyar dolar arasında yatırım yapması gerekiyor.

Ekonomik açıdan en buhranlı dönemlerimizde bile yüz milyonlarca euro'yu bulan katkı payını aksatmadığımız AB teknoloji fonlarından ülke olarak hala etkin şekilde yararlanamıyoruz. Türk Telekom'un serbestleşme ve özelleşmesini sağlamakla birlikte hala iletişim alanında serbest ve rekabetçi bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Teknoparklar beklenen faydayı sağlamadı. Çok sayıda firma sadece vergi avantajı nedeniyle buralara yerleşti."

Beyin göçü

Prof. Dr. Dinçer, 2015 yılında yazılım ihracatının 2 milyar dolar olması ve 2023'de de yazılım ihracatından sağlanan gelirin turizm gelirinden fazla olmasının hedeflendiğini bildirerek "Bu nedenle devletin donanım sektörünün güçlü yanlarını ön plana çıkarması, zayıf yanlarını da tespit ederek güçlendirilmesi gerekliliği vardır. Aksi durumda genelde ulaşmak istediğimiz teknoloji transfer eden değil de teknoloji üreten ülke olma imajını yakalamamız güçtür" diye konuştu.

Dünyada rekabet üstünlüğünün, Ar-Ge ve yenilik ile sağlandığının bilindiğini ifade eden Dinçer, sektörde girişimciliğin özendirilmesi, genç girişimciler için şirket kurma, sermaye bulma, yer bulma ürün ve servis ihracatı, vergilendirme gibi konularda imkan yaratılmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Dinçer, şunları kaydetti:

"Bilişim sektörünün sağlıklı gelişebilmesi için her yıl yaklaşık 70 bin uzmanın yetişmesi gerekiyor. Yetişmiş elemanların daha iyi ücret ve imkan için batı ülkelerine göçü, yetişmiş eleman sıkıntısına yol açıyor.

Ayrıca, genç girişimcilerin teşvik edilmemesi ve sektörde bir şeyler yapmaya çalışan girişimcilere ise gerekli desteğin gösterilmemesi bizim önemli zaafımızdır. Ayrıca ihracatın artırılması için firmaların stratejik olarak ihracata yönelmesi, Ar-Ge'ye daha fazla ödenek ayırmaları gerekmektedir."

CnnTURK
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst