Bilinçli Tüketici ve Enerji Verimliliği

  • Konuyu başlatan LAL
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 7.089
LAL
Moderatör
Bilinçli Tüketici ve Enerji Verimliliği
Enerjinin Verimli Kullanılması İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Enerji Verimliliği ve Bilinçli Tüketici Kulübü


Enerji dünyanın en önemli gündem maddesidir. İnsanlığın refahı büyük ölçüde enerjiyi üretebilme ve kullanabilme yeteneğine bağlıdır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en hayati girdilerinden biri enerjidir. Bu yönüyle enerji bir toplumun yaşam standardının yükseltilmesinde önemli rol oynar. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması da yine enerji ile mümkündür.

Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmelerle birlikte, nüfus artışı ve bireylerin daha iyi yaşama istekleri, enerjinin kullanımını ve fiyatları giderek artırmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak, tüm dünyada enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli şekilde faydalanmak da artık ülkelerin önemli konularından biri haline gelmiştir.

Enerji verimliliği; enerji girdisinin üretim içindeki payının azaltılması, aynı üretimin daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesidir. Bir başka tanımda ise enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işlemlerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması şeklinde ifade edilmiştir.

Bilinçli Tüketici Kimdir?

1. Mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan;

2. Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli güvenli ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan;

3. Firmalar arasında güvenirliliği ön planda tutan;

4. Hakkını bilen haklarına sahip çıkan ve savunan;

5. Çevreye karşı duyarlı olan yurdumuzun ve dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen;

6. Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan;

7. Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının; tüketicilerin birliği organize olmaları ve örgütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan kişi BİLİNÇLİ TÜKETİCİDİR.

Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Enerji talebinin büyük bir kısmını ithalatla karşılayan ülkemizde bu durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel oluşturmaması için enerjinin verimli kullanılması önemli hale gelmiştir. Yapılan çalışmalara göre sadece enerjiyi verimli kullanarak yıllık enerji tüketiminin %30’u kadar tasarruf sağlanacağı ifade edilmektedir.
Ülkemizde enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişmesinin sağlanması halinde enerjinin verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf etme imkanı bulunmaktadır. Ülkemizde 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” olarak ilan edilmiş olup, enerjinin ve suyun verimli kullanılması amacıyla bu konularda “ENVER” ve “SUVER” projeleri başlatılmıştır. Bu projeler kapsamında toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Enerji konusunda sağlanan her 1 birim tasarrufun, enerji için yapılacak harcamaları 2,5-3 birim azalttığı yapılan çalışmalarda hesaplanmıştır.
Enerji verimliliği konusunda; binalarımızın yalıtılması, enerji verim sınıfı yüksek elektrikli ev aletlerinin kullanılması, sanayide aynı enerji ile daha fazla üretim sağlayabilecek tadilat ve yenileme projelerinin uygulanması, gereksiz aydınlatmaların önlenmesi ile enerji verimliliği yüksek uzun ömürlü lambaların kullanılması, ulaşımda, taşıt araçlarında ve ısınmada enerjinin verimli kullanılması gerekmektedir.

Tüketicilerin, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve klima gibi elektrikli ev aletlerini ve aydınlatma cihazlarını satın alırken, enerji etiketlerini incelemek suretiyle, enerji verimlilik sınıfı yüksek olan alet ve cihazları, konut aydınlatmasında ise akkor flamanlı lambalar yerine kompakt floresan lambaları tercih etmeleri halinde, başka bir ifadeyle enerji verimliliği yüksek cihazların kullanımlarının tercih edilmesiyle enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile satılmak zorunda olan, her türlü enerji tüketen malların kullanım kılavuzlarında, ayrı bir bölümde malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tüketicilerin tanıtma ve kullanım kılavuzlarını dikkatle okuyarak bu kurallara uymaları yerinde olacaktır.

Diğer taraftan yaşantımızda; ısınma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ocak gibi cihazlar ile her türlü enerji kullanımında öncelikle belli alışkanlıklarımızı değiştirmek suretiyle günlük ihtiyaçlarımızın hiçbirisinden kısıtlama yapmadan, enerjinin verimli kullanımı halinde çevremizin korunmasına, aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak mümkün olacaktır.
Buzdolabının; fırın, radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzak bir yere yerleştirilmesi, güneş ışıklarından uzakta tutulması, buzdolabında aşırı buzlanmanın önlenmesi, derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyeceğin alt bölmede çözünmeye bırakılması, çamaşır makinesinin; tam kapasitede çalıştırılması, çamaşırların düşük sıcaklıktaki suyla yıkanması, bulaşık makinesine tabakların konulmadan önce artık yiyeceklerin tabaklardan sıyrılması, televizyonun kumanda yerine kapatma düğmesinden kapatılması, elektrik süpürgesinin torbasının sık sık boşaltılması, ütü fişinin ütüleme bitmeden birkaç dakika önce fişten çekilmesi, odadan çıkarken lambaların kapatılması, klimanın sıcaklık ayarının kışın düşük, yazın yüksek tutulması, elektrikli fırında kapağın sık sık açılmaması gibi olumlu davranışlar elektrikli ev aletlerinde enerjinin verimli kullanılması suretiyle enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Ulaşımda ve taşıt araçlarında, enerjinin verimli kullanılabilmesi için aracın düzgün kullanılması ve yüksek hızlardan kaçınılması, kalkışlarda ve sürüş esnasında sert ve ani hızlanmalar ve frenlerden kaçınılması, aracın periyodik bakım ve ayarlarının zamanında yaptırılması, aracın lastik basınçlarının kontrol edilmesi, kısa mesafelerde bireysel araç kullanımı yerine yürünmesi ya da toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yerinde olacaktır.

Ülkemizde enerjinin yaklaşık %33 ü konutlarda tüketilmektedir. Konutlarda enerjinin verimli kullanılabilmesi için ısı kaybının en fazla olduğu bina duvarlarında ve çatılarda, kapı ve pencerelerde ısı yalıtımının yapılması gerekmektedir. Evlerde sıcaklığın fazla olduğu durumlarda pencereleri açmak yerine ısıtıcıların ayarı düşürülmelidir. Evlerde radyatörlerden yayılan ısı akışını engellememek için radyatörlerin üzeri ve önleri kapatılmamalı, radyatörlerin arkasına, radyatörle duvar arasına bir tarafı alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. Doğalgaz kullanımında yüksek verim sağlayan yoğuşmalı kazan ve kombiler tercih edilmelidir.

Bunun sonucunda enerji güvenliğini artırarak enerji yatırım ihtiyaçlarımız ve ithalat bağımlılığımız azalacak, ekonomik büyümenin iyileştirilmesine ve temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunulacaktır. Kısacası enerji verimliliği bilincinin toplumun her kesimine yaygınlaştırmamız ve verimli bir yaşam biçimi olarak hayatımızın her alanına taşımamız gerekmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst