Bİlİmsel Tutum Ve DavraniŞlar

agent force Harbi Aktif Üye
BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR
(Her insanda bulunması gereken nitelikler)


İnsanlar, düşünürken değişik bilgi türleri kullanırlar. Bunlar bilimsel, felsefi, dinsel, estetik ve düzensiz bilgi biçiminde sınıflandırılır. Yöntemleri farklı olduğu için ulaştıkları sonuçlar farklılaşır. Bu bilgi türlerinin hepsi kullanılmaktadır. Ancak akıl berraklığı için hangi bilginin nerede kullanılacağı bilinmelidir (Çınar 2005). Bu bilgi türleri içinde bilimsel bilginin yeri ayrı ve önem derecesi farklıdır. Aşağıda bilimsel bilgiye sahip insanlarda bulunması gereken bazı tutum ve davranışlar üzerinde durulmuştur.

Bilimsel tutum ve davranışlar, problem çözmeyi, bilgi üretmeyi, kısaca araştırma teknik yeterliklerini uygulamaya aktarmayı kolaylaştıran araştırıcı düşünce ve davranışlardır. Bu tutum ve davranışlar, yalnız araştırma ya da öğrenme için değil, aynı zamanda, demokratik yaşam için de vazgeçilmez özelliklerdir. Uygun bir bilim, bilimsel yöntem, bilimsel karar, kısaca uygun bir araştırma anlayışı bilimsel tutum ve davranışlara dayanmalıdır. Karasar (1982) bu davranışları şöyle sıralamaktadır:

1. Açık fikirli olmak: Kişinin, kendi kendisine ve dışarıya karşı dürüst ve samimi olması; olaylara çok yönlü bakabilmesi; kararlarını, yeni kanıtlar bulunduğunda, yeniden gözden geçirebilmesi ve gerektiğinde değiştirebilmesi vb.


2. Karşı görüşlerde mantık arayabilme: Bireyin her karşı görüşte bile bir mantık (doğru olanı) arayabilmesi; en doğruyu kendisinin bildiği saplantısından kurtulması; yanılma payı ve kuşkuya yer vermesi vb.


3. Kuşkucu olmak: Eleştirici bir gözle bakmak, dinlemek değerlendirmek; savlar karşısında kanıt istemek; çok yönlü kontrol uygulayabilmek; kişisel görüş ayırımına duyarlı olmak vb.


4. Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalabilmek: Tüm çabalarını, gerçeği aramaya, doğruyu bulup söylemeye yöneltmek; gerçeği değiştirmek ya da görmeme uğruna kimseden etkilenmemek, kendini haklı çıkarmak değil, gerçeği ortaya çıkarma çabası içinde olmak vb.


5. Kanıt için kararı erteleyebilmek: Yeterli kanıt bilgi olmadan karar vermemek, verince de sınırlılıklarını bilmek.


6. Ölçütlü düşünüp karar verebilmek: Tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapmak.

7. Çalışmalarında sebatlı ve özenli olmak: Gerçeği aramanın kolay olmadığını bilerek, küçük güçlüklerden yılmamak; çalışmalarında düzenli olmak ve her ayrıntıya özen göstermek vb.


8. Bağıntılı düşünebilmek: Olaylar arasında bağıntılar ve özellikle nedensel bağıntılar arayabilmek ve bunları değerlendirebilmek.


9. Yanılabileceğini düşünerek mütevazı olmak ve yargılarında olasılığa yer vermek: Mutlak bilgiye eriştiğini düşünmekten çok, gerçeğe yaklaşmış ve hatta tamamen yanılmış olabileceğini düşünebilmek; esnek ve hoşgörülü olmaktır.


Bütün bunlar, bağımsız, araştırıcı, yaratıcı, yapıcı, değişen koşullara uyucu kısaca, çağcıl insanı tanımlayan niteliklerdendir. Bu tutum ve davranışların geliştirildiği toplumlarda; hızlı bir kalkınma olur, sağlıklı insan ilişkileri kurulur, baskı rejimleri kolay yeşeremez ve tutunamaz.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
104B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst