Bileşik Nedir Bileşik Hakkında

deep Harbi Aktif Üye
Bileşik Nedir - Bileşikler Hakkında Bilgi
saf maddeler nelerdir - bileşiklerin isimleri - bileşiklerin formülleri - bileşiklerin özellikleri
Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir Bileşiklerin genel özellikleri

* Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır Ama tuz gibileri atomik yapıdadır
* Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler
* Bileşikle karışımın farkı:

ileşikler belirli sayıda element aomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur Ancak karışımın belirli bir formülü yokturBileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler

* Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır
* Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler ya da su yakıcı olan oksijenden yanıcı olan hidrojenden meydana gelir Ama kendisi söndürücüdür
* Homojendirler
* Belirli erime ve kaynama noktaları vardır

Bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri

* Tuz: NaCI
* Potasyum permanganat: KMnO4
* Asetik asit: CH3COOH
* Kalsiyum karbonat: CaCO3
* Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
* Karbonat: CO3
* Nitrat: NO3
* Hidrojen klorür: HCl
* Kükürt dioksit: SO2
* Karbondioksit: CO2
* Glikoz: C6H12O6
* Su :H2O
* Amonyak : NH3

Karışımlar ile arasındaki farklar
Bileşiklerin
özellikleri Karışımların
özellikleri
1 – Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler 1 – Karışımı oluşturan maddeler istenen oranlarda karıştırılabilirler
2 – Saf ve homojendirler 2 – Saf değillerdir Homojen ve heterojen olabilirler
3 – Erime ve kaynama noktaları sabittir 3 – Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
4 – Kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrışırlar 4 – Fiziksel yöntemlerle karışanlarına ayrılırlar
5 – Belirli formülleri vardır 5 – Formülleri yoktur
6 – Bileşiği oluşturan elementler bileşik içinde özelliklerini kaybederler 6 – Karışanlar özelliklerini karışım içerisinde de korurlar
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst