Beraat Kandilinde yapılması gerekenler

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Berat Kandilinde Yapılması gereken İbadetler - Beraat kandilinde yapilmasi gerekenler - Beraat kandilinde Okunacak Dualar

Beraat Gecesi Duası

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
“Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”11

Beraat Duası

Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
“Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”12

Beraat Kandilinde yapılması gerekenler

BERAT KANDİLİ
1- Bu gece ilk yapmamız gereken kuvvetli bir nefis muhasebesi ve ardından tüm günahlarımızdan ve kötü düşüncelerden sıyrılmış ihlaslı bir kalple Hakk’ın huzuruna varmak olacaktır.

2- Anne-babalarımızla dargınlığımız varsa gönüllerini alıp kandilleşmeliyiz..Şöyle ki Peygamber Efendimiz:”Allah Teala Şaban’ın 15.gecesi tecelli eder ve anne-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”buyurmuşlardır.

3- Günü oruçlu geçirmeliyiz.Peygamber Efendimiz Berat Kandilinin gecesini ibadetle gündüzünü oruçla geçirmemizi tavsiye ediyor.

4- Dostlarımızı ve akrabalarımızı ziyaret ederek Sıla- i Rahim de bulunmalıyız.

5- Bol bol kaza namazı kılmalıyız.Bunun dışında Berat Gecesi namazı da kılmak çok faziletli ve makbul bir ibadet sayılmaktadır.

Berat Gecesi Namazının Kılınışı:

100 rekattır.Bu namazın her rekatında,Fatiha’dan sonra 10 kere ihlas suresi okunur.Yüz rekat kılan kişi 1000 defa ihlas suresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir.Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle kılmışlardır.Bu namazın çok faziletli olduğu gibi,hesaplanamayacak kadar da çok sevabı vardır.

6- Kur’an-ı Kerim okumalıyız.Çünkü İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda 10 ise,Berat Kandilinde 20Bindir.Mesela başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur’an harfine 10 sevap veriliyorsa,bu gecede herbir harfine 20Bin sevap verilecektir.

7- Berat Kandili günü imkanımız varsa ufak hediyelerle çocuklar sevindirilmeli ve sadaka vermeliyiz.

8- Bu gecede Allah’u Teala’dan çokça af dilemeliyiz.Zira Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der:”Benden af dileyen yok mu;onu affedeyim.Rızık isteyen yok mu;rızık vereyim.Şifa isteyen yok mu;şifa vereyim.”

9- Ayrıca bu gecede Salavat-ı Şerife de çok ça okunmalıdır.Zira Peygamber Efendimize Şefaat etme hakkı bu gecede verilmiştir.

Berat Gecesi Namazı -I

Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.
Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh’den gelen rivayete göre:
“Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın mağfiretidir.

Berat Gecesi Namazı -II

Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar..
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst