Bazlar

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Bazlar

 Suda çözündüklerinde hidroksil (OH~) iyonu veren bileşiklere baz denir.
 Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürürler.
 Organik bazların yapılarında genellikle karbon ve azot bulunur (CH3NH2, NH4OH).
 İnorganik bazlara ise NaOH, Ca(OH)4'ü örnek olarak verebiliriz.
pH
 Bir çözeltinin pH değeri o çözeltinin asidik veya bazik olduğu hakkında bilgi verir. pH hidrojen derişiminin eksi logaritması alınarak hesaplanır. Bu değer 0–14 arasında değişir.
 pH değeri 7 olan çözeltiler nötrdür. Nötr çözeltilerde H+ ve OH- konsantrasyonları aynıdır. Örneğin saf su pH= 7
 Asidik çözeltilerin pH değeri 7’nin altındadır. Yani böyle çözeltilerde hidrojen konsantrasyonu hidroksil konsantrasyonundan fazladır. Örneğin mide asidi pH 1–3 arasındadır.
 Bazik çözeltilerin pH değeri 7’nin üstündedir. Böyle çözeltilerde hidrojen konsantrasyonu hidroksil konsantrasyonundan azdır. Örneğin kanın pH değeri 7.3 - 7.5, yumurta akı ise pH=8 dir.
 İnsan kanının pH’ı 7 ye düşerse veya 7,8’in üzerine çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.
 Mikroorganizmalar asidik ortamlarda yaşabilir, bazik ortamlarda yaşayamaz.
Hidrojen iyon derişiminin eksi logaritması, asitliğin veya bazlığın derecesini verir. Buna göre nötr bir çözeltide iyon derişimi (10-7—10-14) arasında asidik çözeltilerde ise (10—10,7) arası değişmektedir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
26B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst