Başarı İçin Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

deep Harbi Aktif Üye
Sınavda başarı için en etkili dua elbette öncelikle çalışmaktır. Sınavlara çalışmak zaten bir taleptir ve fiili bir duadır. Allah ilmi talep edip çalışana verir. Yine de her işimizi Allah'tan istemeli ve sınavlardan önce maneviyatımızı güçlendirerek temiz bir kalp ve dille Allah'a yakarmalıyız. İçimizden geldiği gibi duamızı etmeliyiz.

Sınav duası olarak özel hislerimizin yanında bilindik bazı duaları da yapabiliriz. Bunun yanında Rabbimizden işimizi kolaylaştırması ve bizi muvaffak etmesi için dua etmeden önce İnşirah Suresi ve Fetih Surelerini de okuyabiliriz.

Kur'an-ı Kerim'de geçen dualara da başvurabiliriz. İsra Suresinin 80. ayeti okuyabiliriz:

- Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân.

Anlamı : "Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."

Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hz. Musa'nın duası olan Taha Suresinin 25 ve 26. ayetlerini okuyabilirsiniz:

- Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli

Anlamı: "Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimin bağını çöz ki, sözümü anlasınlar"

Tevbe Suresi'nin 129. ayetini yedi defa okumanın faziletinden bahsedilir. Sınavda muvaffakiyet için bu ayetleri de okuyabiliriz:

- Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm

Anlamı: "Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir"

Bunun yanında aşağıdaki kısa şu duayı ederiz ve içimizden geldiği gibi yakarırız:

- Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu, Ya Kayyum, Birahmetike esteğisu

"Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum"

Elbette her işimizi kolaylaştırması için okuduğumuz şu duayı da okuyabiliriz:

- Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi'l-hayr.

Anlamı: "Rabbim, zorlaştırma kolaylaştır. Hayırla neticelendir."

İnşirah Suresi'ni de okuyabilirz demiştik. Kalbimizin ferahlaması ve daha sakin olmak için İnşirah Suresini okumakta fayda var:

elemnesrahleke-insirah-suresi.png


Elem neşrah leke sadrek. Ve vedagnâ anke vizrek. Ellezî enkada zahrek. Ve refa'nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

Anlamı: "Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? ﴾1﴿ Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? ﴾2-3﴿ Senin şânını yükseltmedik mi? ﴾4﴿ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. ﴾5﴿ Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. ﴾6﴿ Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. ﴾7﴿ Ancak Rabbine yönel ve yalvar. ﴾8﴿"
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst