Balkan Yarımadası Hakkında Bilgi

deep Harbi Aktif Üye
Balkan Yarımadası ile ilgili Ansiklopedik Bilgi
balkan yarimadasi haritasi.jpg
Avrupa Kıtası'nın en güneydoğusunda yer alan topraklar. Batısında Adriyatik Denizi, güneyinde Marmara ve Ege denizleriyle Akdeniz, doğusunda Karadeniz bulunur. Kuzeyinde ise Balkan Dağları yer alır. Nüfusu 50 milyon kişiden oluşan Yarımada'nın yüz ölçümü 620 bin kilometrekaredir.

Yarımada çoğunlukla dağlık bir bölgedir, doğusunda da geniş alana yayılı çukurovalar mevcuttur. Balkan Yarımadası'nda geniş bir yer kaplayan merkezi bir bölge yoktur, bu nedenle yarımadanın siyasi ve beşeri yapısı da buna göre şekil almıştır.

Yarımada'da bulunan dağların bir bölümü, Avrupa'nın en yüksek dağları olan Alplerin uzantısı şeklindeki sıradağlardır. Bunlar Arnavutluk ve Yunanistan'daki Pindus ve kuzeydeki Balkan Dağları ile batıdaki Dinar Dağları'dır. Diğer dağlar ise, Bulgaristan'da Rodop Dağları ve Makedonya Dağları'dır. Bu bölgedeki başlıca ovalar ise, Meriç, Selanik Ovaları ve Ergene'dir.

Yarımada'nın güneyi ile kıyılar boyunca Akdeniz iklimi hakimdir. İç kısımlarda ise karasal iklim görülür, yazlar sıcak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Karasal iklimin hakim olduğu alanlarda ormanlar ve bozkırlar bulunur. Akdeniz ikliminin bulunduğu güney bölümünde ise, turunçgiller ve zeytinlikler mevcuttur. Avrupa'nın en önemli akarsularından biri olan Tuna Nehri Balkan Yarımadası'ndadır. Morava, Vardar, Meriç akarsuları yarımadada yer alan diğer akarsulardır. Ziraat, Balkan Yarımadası nüfusunun en büyük geçim kaynağıdır ve Adriyatik ile Akdeniz kıyıları yarımadanın en büyük ziraat alanlarıdır. Güneyde yetiştirilen başlıca ürünler incir, portakal, üzüm, zeytin ve limondur. İç bölgelerde ise, pamuk, pirinç, mısır, şeker pancarı ve tütün ekilir. Balkan Yarımadası'nın önemli gelir kaynakları arasında ise bakır, kurşun, taşkömürü madenleri, demir ve petrol yer alır.

Balkan Yarımadası'nda Yunanistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan ve Karada yer almaktadır.

Türkiye Balkanlarla ortak bir coğrafya ve tarih paylaşmaktadır. Türkiye Balkan Yarımadası'nın Meriç Nehri'ne kadar olan bölümüne sahip olması sebebiyle zaman zaman bir Balkan ülkesi olarak da görülmektedir. Balkan Yarımadası'nda bugünkü Türk toprakları fazla bir yüz ölçümü oluşturmasa da, 500 yıldan fazla bir süre, Balkanların neredeyse tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünde olmuştur. Osmanlı mimarisi, yönetimi, geleneği, kültür ve sanatı bölgede hakim unsurlardan biridir.

Balkanlarda çok sayıda Türk soydaşları ve Müslüman vardır. Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinin halkları arasında önemli bağlar mevcuttur. 500 yıllık ortak yaşamdan kaynaklanan bu bağlar sonucunda, çeşitli Balkan ülkelerinde kardeş topluluklar oluşmuştur. Bu toplulukların sadece soy ve din olarak değil, yoğun akrabalık bağlarıyla da Türkiye ile yakın ilişkisi vardır. Çeşitli dönemlerde Balkanlarda ortaya çıkan etnik sorunların ardından, Türkiye'ye çok sayıda göç olmuştur. Nitekim Türkiye'de Balkanlardan göç etmiş, akrabalarını orada bırakmış birçok Türk ve Müslüman yaşamaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst