Balkan Savaşları nedenleri ve sonuçları

deep Harbi Aktif Üye
Balkan Savaşlarının nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1912 ve 1913 yılları arasında dört Balkan ülkesine karşı yaptığı savaşlar. 1878 yılında Berlin Anlaşması yapılmış ve Bulgaristan bağımsızlığını ilan ederek Balkanlara yönelik bir politika izlemeye başlamıştır. Aynı dönemde Sırbistan da Balkanlara yönelmiş ve bu iki devlet arasında bir çatışma çıkması ihtimali ortaya çıkmıştır. Durumu fark eden Rusya 1912 yılında olası bir çatışmayı engellemek amacıyla bu iki ülke arasında arabuluculuk yapmıştır. Bu ülkeler, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir ittifakda bulunmuş daha sonradan Yunanistan ve Karadağ da bu ittifaka dahil olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Balkan Yarımadası'na 15. yüzyılın ikinci yarısında, Ortadoğu'ya ise 16. yüzyılın başlarında egemen olmuştur. Balkanlar'ı ele geçirdiğinde bölge birbiri ile daimi bir çatışma halindeki Hristiyan halklarla doludur. Sırplar, Bulgarlar, Hırvatlar ile "Bogomiller" (Boşnaklar) arasındaki çatışma, bir kaos ortamı doğurmuştur.

Balkanlarda Osmanlı karşıtı oluşan ittifakın yanı sıra 1912 yılında İngiltere de Rusya ile gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'nın İstanbul ve Boğazlardan geçişini serbest bırakmıştır. Bütün bunların üzerine Trablusgarp Savaşından da cesaret alan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya ile de birleşerek Türkleri Balkanlar'dan atmaya karar vermiştir.

1. Balkan Savaşı

Savaş Balkan devletlerinin Osmanlı'nın Makedonya'da ıslahat yapmasını istemesi ve Osmanlı'nın da bunu reddi ile başlamıştır. Osmanlı'nın deneyimli askerlerinin terhis edildiği, iç çekişmelerin yaşandığı, gerekli mühimmatın eksik olduğu bir döneme rastgelen savaş Osmanlı'nın yenilmesine neden oldu. Çatalca'ya kadar ilerleyen Bulgar ordusu nedeniyle İstanbul tehdit altına girdi. Makedonya Balkan ülkeleri tarafından tamamen işgal edildi. Bu durumu fırsat bilen Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Savaşı 1913 yılının Mayıs ayında yapılan Londra Antlaşması sona erdirdi. Buna göre;

Arnavutluk bağımsız bir devlet oldu. Girit Adası Yunanistan'a dahil edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırı Midye- Enez hattı olarak tekrar çizildi.

2. Balkan Savaşı

Osmanlı'nın Balkanlar'a ve Ortadoğu'ya getirdiği nizam, 18. yüzyıldan itibaren aşamalı olarak bozulmuş, 20. yüzyılın başlarında da tümüyle ortadan kalkmıştır. Balkan devletleri 19. yüzyılın farklı dönemlerinde Osmanlı'dan bağımsız hale gelmişlerdir. Ancak bağımsızlık, Balkan halklarına huzur ve istikrar getirmemiş, aksine birbirleri ile toprak kavgalarına girişmişlerdir. Osmanlı'dan kalan topraklar, ülkeler arasında anlaşmazlığa yol açmış ve böylece 2. Balkan Savaşı başlamıştır.

Yunanistan Bulgaristan'nı kendi ülkesinden daha fazla toprak almasını sindiremediği için Karadağ, Sırbistan ve Romanya ile birleşerek Bulgaristan'a karşı savaş açmıştır. Balkanlardaki savaş ortamını fırsat bilen Osmanlı da Midye-Enez sınır çizgisini aşarak Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Bulgaristan'ın yenilgisi ile biten 2. Balkan Savaşı'nın sonucunda 1913 yılı Ağustos ayında Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre, Bulgaristan Kavala'yı Yunanistan'a, Dobruca'yı Romanya'ya vermiş, Makedonya'nın da sadece çok küçük bir bölümünü almıştır.

Bu antlaşmanın ardından 1913 yılında Osmanlı Devleti, İstanbul Antlaşması'nı imzalamış ve Kırklareli ve Dimetoka'yı geri almıştır. Osmanlı Devleti ayrıca bu savaşın sonunda Yunanistan ile de Atina Antlaşması'nı imzalamıştır. Buna göre Girit ve Ege adaları, Yunanistan'a verilmiş, Yunanistan'da yaşayan Türklerin durumu da düzenlenmiştir. Balkanlar'da yaşayan Türklerin din ve dillerinin özgür bırakılacağına yer verilmiş, Türkçe eğitime izin verilmesi de yasallaştırılmıştır. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı Devleti'yle sınırı kalmadığı için herhangi bir antlaşma imzalanmamıştır.

Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda başlayan parçalanma sürecinin doruk noktasına vardığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bu savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti, Ege Adalarını, Batı Trakya'yı ve tüm Makedonya ile Arnavutluk'u kaybetmiştir. 2. Balkan Savaşı'nın ardından da Balkanlardaki huzursuzluk dinmemiş ve bu kargaşa I. Dünya Savaşı'nı oluşturan nedenler arasında yerini almıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst