Balkan Antantı

deep Harbi Aktif Üye
Balkan Antantı Hakkında Bilgi
balkan antanti.jpg
4 Şubat 1934 yılında Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya arasında imzalanan bir anlaşma. Birinci Dünya Savaşı sonunda sınırların en fazla değişikliğe uğradığı yer Doğu ve Güneydoğu Avrupa olmuştur. Buradaki devletlerden bazıları savaş sonunda düştükleri durumdan memnun kalmamışlardır. Bulgaristan, Nöyyi Antlaşması'yla Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'a terk ettiği toprakları geri almak istemiştir. Ayrıca 1932 yılından beri de Avrupa kaynamağa başlamıştır. Bu durum Türkiye dahil, Balkan devletlerini kendi güvenliklerini koruyacak tedbirler almağa zorlamıştır. Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra Balkan Antantı imzalanmıştır. Anlaşmanın görüşüleceği zaman Bulgar Hükümeti de davet edilmiştir, fakat bu antanta Bulgaristan girmemiştir.
Balkan Antantı'nın hedefi, Balkanlar'daki toprak statüsünün bir Balkan devleti tarafından bozulmasına engel olmaktır. Üç maddeden oluşan bu anlaşmanın maddeleri şöyledir:

Balkan Antantı Maddeleri

1. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya kendi Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak kefil olmuşlardır.

2. Dört Balkan devleti birbirlerine haber vermeden başka bir Balkan devleti ile anlaşma yapmamayı, çıkarlarını bozabilecek olasılıklar karşısında birlikte tedbir almayı üstlerine almışlardır.

3. Her Balkan devleti bu antlaşmaya katılabilecektir.

Balkan Antantı Sonuçları

Balkan Antantı'nın ortaya çıkmasında baş rolü Türkiye oynayan ve bu Antant'a sonuna kadar sadakatla bağlanan da yine Türkiye olmuştur. Fakat bu siyasal antlaşma, dört Balkan devleti arasında amaç edinilen sıkı siyasal iş birliğini gerçekleştirememiş ve başlangıçtan itibaren bazı zayıflık unsurlarına sahip olmuştur.

Arnavutluk İtalya'nın etkisinde olduğu için, Bulgaristan ise komşu ülkelerin topraklarında hak iddia ettiği için Balkan Antantı'na katılmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ından sonra ise yeni dengelerin kurulması ile Balkan Antantı geçerliliğini yitirmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst