Babil Kulesi

Ömer
Yönetici
Babil'in Asma Bahçeleri'nin içinde yer alan kule. Dağlık bölgelerde yaşayan Sümerliler kendi batıl inançları doğrultusunda yükseklere tapıyor ve yer ile göğü birbirine bağladığını düşündükleri bir ağacın varlığına inanıyorlardı. Bu inançları doğrultusunda Tanrıdağı adını verdikleri bu kuleyi inşa ettiler.
babil kulesi.jpg
Muharref Tevrat'a göre ise Babil Kulesi Hz. Nuh'un torunlarının gökyüzüne ulaşıp, Tanrı'ya yakınlaşmak için yaptıkları bir yapıdır. Bu nedenle kule, Muharref Tevrat'ta utanç kaynağı olarak dile getirilmektedir.

Babil Kulesi 90 metre genişliğinde bir temele oturmaktaydı. Kule toplam 7 katlı ve 90 metre yüksekliğinde idi. Birinci katı 33, ikinci katı 18, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katları 6, en üst katı ise 15 metre yüksekliğindeydi. 85 milyon tuğladan yapılan kulenin çevresinde rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, bir diğer mabed olan Esagila'ya giden aslanlı geçit ve dini tören yolu vardı. Esagila tapınağı 20 metre yüksekliğinde, 450 metre eninde ve 550 metre boyundaydı.

Babil'i işgal eden Tikulti-Ninurta, Sargon, Sanherip ve Asurbanipal kuleyi yıkmışlar, Babil Kralları Nabopollasor ve Nebu-kadnezar ise yeniden yapmışlardır. Son olarak MÖ 479'da Babil'i fetheden Pers kralı Xerkes kuleyi yıktıktan sonra kule tekrar onarılmamıştır. Daha sonraki bir dönemde Babil'e gelen Büyük İskender yıkıntı halindeki kuleye hayran kalmış ve onu eski haline getirmeye karar vermiştir. Bu doğrultuda 10.000 kişiyi iki ay boyunca çalıştırarak molozları temizletmiştir. Ancak Büyük İskender'in ölümü ile kulenin onarımından vazgeçilmiştir.

Bugün, Muharref Tevrat ve İncil'de de bahsedilen Babil Kulesi'nden geriye bir şey kalmamıştır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst