Babil Krallığı

Ömer
Yönetici
Babil Krallığı Hakkında Bilgi
Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında Batı Samiler tarafından MÖ 3000'lerde kurulmuş Sümer ve Akad topraklarını kapsayan çok büyük bir devlettir. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Krallığın kurucusunun Samu Abum olduğu bilinmektedir.

Hammurabi en önemli I. Babil Kralı'dır ve ülkeyi MÖ 1792 ile MÖ 1750 yılları arasında yönetmiştir. Hammurabi ilk anayasa olarak kabul edilen ve kendi adını taşıyan 282 maddelik "Hammurabi Kanunları"nı oluşturmuştur. Daha önce başka devletlerde uygulanan kanunların birleştirilmesiyle meydana getirilmiş olan bu kanunlar, Urgakina Kanunları'na göre daha sert ve caydırıcıdır. Bu kanunlar kölelere uygulanan acımasız cezalardan, evlilik gibi günümüzde uygulanan birçok toplumsal konuya kadar çeşitli hükümler içermektedir. Her biri birer madde halinde taş sütunlara yazılan bu kanunlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Fransız araştırmacılar tarafından bulunup Louvre Müzesi'ne konulmuştur.

I. Babil Krallığı Hititler'in saldırısıyla MÖ 1595 yılında yıkılmıştır. II. Babil İmparatorluğu ise birincisinden ancak yaklaşık 1000 yıl sonra tekrar tarih sahnesinde yerini almıştır. İran'da devlet kurmuş olan Medler'in Asurlulara saldırdığı bir dönemi fırsat bilen Babiller, Medler ile birleşerek Asur Devleti'ni yıkmış ve II. Babil Devleti'ni kurmuşlardır (MÖ 625). Döneminin en önemli Kralı ise Nebukadnezar'dır. Daha babasının hükümdarlığı döneminde Mısır ordusunu yenip Suriye ve Filistin'i Babil yönetimine sokan Nebukadnezar'ın en önemli hedeflerinden biri Kudüs'ü ele geçirmektir. Nitekim hükümdarlığının daha ilk dönemlerinde Kudüs'e sefer düzenleyerek burayı ele geçirmiştir. Onun döneminde Babil Kulesi ve Asma Bahçeler yapılmış, Babil büyük bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Nebukadnezar'dan sonra Babil Devleti zayıflamış ve kısa bir zaman içinde de Persler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Böylece II. Babiller tarih sahnesinden silinmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst