Baba Zünnun İsyanı

Ömer
Yönetici
Baba Zünnun Ayaklanması
Baba Zünnun, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1500'lü yıllar) Bozok'ta yaşadığı bilinen bir Alevidir. Yaşadığı dönemde Yozgat'ın Bozok bölgesinde fakir halka uygulanan ağır baskılar vardı. Halk zorluklar içinde geçinmeye çalışırken, devlet bu fakir halktan çok yüksek miktarlarda vergi talep ediyordu. Üstelik bu vergiler sürekli artırılıyordu. Baskı altındaki halkın Alevi veya Sünni olması fark etmese de daha çok Alevi olan halkın arazileri ellerinden alınıp, devletin yöneticilerine veya onların yandaşlarına veriliyordu. Baba Zünnun bu ağır koşullar altında yaşayan halkın durumuna daha fazla göz yummayıp 1525 yılında isyan bayrağı açtı. Türkmenleri yanına alan Baba Zünnun, yerel beyleri yenip zaferler elde etti ve bu arada kendisinin destekçileri hızla arttı. Ayaklanmalar sırasında Bozok Sancakbeyi Mustafa Bey ile İlyazıcısı Kadı Muslihüddin Bey öldürüldü. Ancak öldürülen Sancakbeyi'nin Kanunu Sultan Süleyman'ın yakın akrabası olması olayları alevlendirdi. Osmanlı Devleti Baba Zünnun'un başlattığı bu isyanı bastırması için Hürrem Paşa'yı görevlendirdi. Ancak kısa bir süre içinde Hürrem Paşa'nın yanı sıra İçel Sancakbeyi, Kayseri valisi gibi birçok önemli görev sahibi de öldürüldü. Baba Zünnun taraftarları gün geçtikçe artıyor ve Osmanlı ordusunun daha ciddi tedbirler alması gerektiği anlaşılıyordu. Osmanlı yönetimi Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa, Sivas Beylerbeyi Hasan Paşa ve Maraş Beyi Mahmut Beyi Baba Zünnun ve yandaşlarını ortadan kaldırıp isyanları bastırmaları konusunda görevlendirdi. Nitekim bu kadar güçlü bir topluluğun karşısında Baba Zünnun ve taraftarları fazla dayanamadılar ve Baba Zünnün ile beraber çok sayıda Alevi yandaşı öldürüldü. 1527 yılı itibariyle isyan bastırıldı.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Üst