Ayetel Kürsi Anlamı ve Okunuşu

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi Anlamı

Medine döneminde inmiştir. Bakara Suresinin 255. âyetidir. Ayetin içinde yer alan kürsi kelimesinden adını almıştır. Arşın altında bulunan, yeri ve gökleri kaplayan sekizinci felek[Bakara sûresinin 255’inci âyetinde geçen kelime Allah’ın azamet ve büyüklüğü, kudret ve hâkimiyeti ve ilâhî ilim olarak da yorumlanmıştır]

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm

Allahu la ilahe illa huve’l - hayyu’l - kayyum, La te’huzühü sinetün vela nevm. Lehu ma fissemavati ve ma fil-ard. Men zel-lezi yeşfeu indehü illa biiznih. Yalemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Vela yühitüne bişeyin min ilmihi illa bima şae. Vesia kürsiyyühü’s-semaveti vel -ard. Vela yeüdühü hıfzuhüma. Vehuve’l - aliyyül aziym.

Ayetel Kürsi Türkçe Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (hayâtı ezelî ve ebedî olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır. O’nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun huzûrunda şu şefâat edecek olan kimdir? (Onların) önlerindekini ve arkalarındakini (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Hâlbuki (onlar ise) O’nun ilminden, dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Kürsî’si,(1) gökleri ve yeri kaplamıştır; her ikisinin muhâfazası O’na ağır gelmez. Ve O, Aliyy (pek yüce olan)dır, Azîm (pek büyük olan)dır.

ayetel_kursi.png


(1) Bu âyet-i kerîmede zikredilen كُرْسِيٌ (kürsi) lâfzı, Allah’ın ilmi, mülkü veya kudreti ma'nâlarında tefsîr edilmiştir. (Nesefî, c. 1, 198)

Kaynakça
Hayrat Vakfı Büyük Cevşen
Hayrat Vakfı Muhtasar Meal
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst