Avrupa Ekonomi Topluluğu Nedir

deep Harbi Aktif Üye
25 Mart 1957'de Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın katılımıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET, resim olarak 1 Ocak 1958 yılında yürürlüğe girdi. Daha sonradan Avrupa Topluluğu olarak anılan bu birlik, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, EURATOM ve AET'den kuruludur.

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun amacı, altı kurucu üye ülke arasında ekonomik ve parasal birlik oluşturmak ve bu bağlamda malların, hizmetlerin, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımının sağlanması, tek para biriminin kabul edilmesi, ortak para politikasının uygulanması ve ekonomi politikalarının uyumu amaçlanmaktadır.

Topluluğun temel organları; Avrupa Parlamentosu, Topluluk Konseyi, Topluluk Komisyonu, Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi'dir. Bunların dışında Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Para Enstitüsü ve Sayıştay gibi yardımcı kurumlar da bulunmaktadır. AET bütçesinin gelir kaynakları gümrük vergileri, tarımsal vergiler gibi geleneksel kaynaklar, GSMH'ye dayalı kaynaklar, katma değer vergisi payları ve üye ülke katkıları gibi diğer kaynaklardır.

Türkiye AET ile 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzaladığı Ankara Antlaşması ile 1 Aralık 1964 tarihinden itibaren "ortak üye" statüsü kapsamına girmiş bulunmaktadır. Tam üyeliğe geçebilmek amacıyla, hazırlık dönemi, Gümrük Birliği'ne geçiş dönemi ve son dönem öngörülmüştür. 1970 yılında imzalanan Katma Protokol ile Gümrük Birliği'ne geçiş dönemine ilişkin koşullar saptanmıştır. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için başvurmuştur. 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye, Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliği'ne geçmiştir. Türkiye'nin nihai hedefi ise Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır. Merkezi Brüksel'de olan Avrupa Topluluğu'nun adı 1991'de imzalanan Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. Finlandiya, İsveç ve Avusturya'nın 1 Ocak 1995 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılmasıyla toplam üye sayısı 15'e çıkmıştır. Günümüzde Avrupa Birliği'ne üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve müzakereleri sürmekle birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan birliğe katılmak için başvuruda bulunmuşlardır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Üst