Avrupa Birliği Nedir

Ömer
Yönetici
27 ülkeden oluşan uluslararası örgüt. Bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini 18 Nisan 1951 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması çerçevesinde kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır. Topluluğun hedefi, savaştan çıkan Avrupa'da ekonomik dengeyi yeniden istikrarlı hale getirmek amacıyla kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek ve bunları uluslarüstü bir otorite ile kontrol ederek barışı sürdürmekti.

Aynı ülkelerin 25 Mart 1957 tarihinde imzaladıkları Roma Antlaşması ile topluluğa bir başka topluluğun; Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun (Euratom) eklenmesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.

Roma Antlaşması, üye ülkeler arasında malların gümrük vergisi ödemeksizin serbestçe alınıp satılmasını, bir başka deyişle gümrük birliğinin sağlanmasını öngörmüştür. Ne var ki buradaki nihai hedef yalnızca ekonomik değil, ortak tarım, ulaştırma, rekabet gibi diğer birçok alanda ortak politikalar oluşturulması, ekonomik politikaların yakınlaştırılması, ekonomik ve parasal birlik kurulması, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası oluşturulmasıdır. Avrupa Birliği'ni kuran antlaşma sayılan Maastricht Antlaşması (1992), Amsterdam Antlaşması (1999) ve Nice Antlaşması (2003) sonrasında Avrupa Birliği, bazı üyeler dışında parasal birliğe girmiş, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nı benimsemiş, Adalet ve İçişleri'nde, suça ilişkin konularda polis ve hukuk iş birliğine karar vermiştir.

Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı dört başlık altında sıralanabilir. Bunlar;
 • Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşturulması,
 • Özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altına alınması,
 • Ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi,
 • Avrupa'nın rolünün tüm dünyada vurgulanmasıdır.
Avrupa Birliğine üye ülkeler
avrupa birligi.gif
Kurucu üyeler
 • Belçika
 • Fransa
 • Hollanda
 • Lüksemburg
 • Almanya
 • İtalya
Diğer üyeler
 • Danimarka
 • Birleşik Krallık
 • İrlanda
 • Yunanistan
 • Portekiz
 • İspanya
 • Avusturya
 • Finlandiya
 • İsveç
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Güney Kıbrıs
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Bulgaristan
 • Romanya
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst