Atlas Kullanımı ve Atlastan Yararlanma

Ömer
Yönetici
Atlas Kullanımı ve Atlastan Yararlanma

Çok sayıda haritanın kitap hâline getirilmiş şekline atlas denir. Atlasların boyutları çeşitli ölçülerdedir. Bir ülkeye ait çeşitli konuları gösteren atlaslar vardır. Bunlar millî atlas olarak adlandırılır.

Atlastaki haritalar genellikle çok renkli olarak basılır. Ayrıca, semboller bakımından da zengindirler. Ancak gerek harita sembolleri gerekse yeryüzü şekillerinin gösteriliş şekli, kimi atlaslarda değişiktir. Bazı atlaslarda yeryüzü şekilleri taramalarla bazılarında ise yükselti basamaklarıyla gösterilir.

Atlaslar arasında "okul atlasları" nın ayrı bir önemi vardır. Bugünkü modern okul atlasları, çeşitli konularda haritalar içermektedir. Öğrencilere faydalı bir kaynak görevi üstlenmektedir. Bu atlaslarda gerekli olan özellikler şu şekilde özetlenebilir:

a. Okul atlaslarında yeterli sayıda harita bulunmalıdır. Yüzey şekilleri, iklim, toprak, bitki örtüsü ve nüfus dağılışını gösteren haritalar olmalıdır. Ayrıca ekonomik konularda bilgi veren haritalar da okul atlaslarında yer almalıdır.
b. Okul atlaslarındaki haritalar, anlaşılır ve akılda kalacak şekilde olmalıdır. Haritaların içerdiği bilgiler de öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. Bunun için modern okul atlasları hazırlanırken öğrencilerin yaşları dikkate alınır. Çeşitli öğrenim kurumları için (ilköğretim, lise veya yüksek okul) ayrı tipte atlaslar hazırlanır.
c. Atlaslar seyahat etmek, turistik yerleri öğrenmek bakımından da ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu amaçla genellikle ayrıntılı haritalar yapılır. Ayrıca küçük fotoğraflar, bazen de küçük resimlerle desteklenir. Atlastan yararlanabilmek için harita işaretlerinin, haritadaki renklerin ve sembollerin neyi ifade ettiğinin bilinmesi gerekir.
Atlaslar eğitim açısından oldukça önemli kaynaklardır. Atlaslardan, bir ülkenin iklim, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme gibi konularında bilgi sahibi oluruz. Ayrıca bir yerin, yeryüzünün neresinde bulunduğunu, atlaslardaki haritalarda bulabiliriz. Atlaslardan yararlanarak öğrendiğimiz bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabiliriz.

Derslerimizde yararlandığımız atlasların sayfalarını karalamadan ve yırtmadan kullanmalıyız.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst