Atatürk'ün başörtüsüne bakışı nedir

Atatürkün başörtüsüne bakışı nedir, Atatürkün türban hakkındaki görüşleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün başörtüsü hakkında görüşleri nedir
diye merak ediyorsanız kendi yazdığı eserlerden ve sözlerinden Atatürkün başörtüsüne bakışı hususunda kafanızdaki sorular netleşebilir. Atatürkün başörtüsü ile ilgili sözleri gösteriyor ki bu mesele o günün meselesi değil sonraki yılların meselesiymiş.

Atatürk tesettür için diyor ki:
ataturk-basortusu.jpg

''Dinimizin tavsiye ettiği tesettür, hem hayata hem fazilete uygundur.Eğer kadınlarımızın şer'in tavsiye ettiği ve dinini emrettiği kıyafetle, faziletin icab ettirdiği tavır-ı haraketle içimizde bulunur, milletin ilim, sanat, içtimaiyyet haraketlerine iştirak ederse bu hâli, emin olunuz, milletin en müteassıbı dahi takdirden men'i nefa edemez.

İcab-ı din olan tesettür, kadınlar için mücbir-i müşkilat olmayacak kadınların hayat-ı içmaiyyede- hayat-ı maişette ve hayat-ı ilimde erkeklerle teşrik-i faaliyet etmesine engel mani bulunmayacak bir şekl-i asittedir. Bu şekl-i basit, heyet-i içtimaiyyemizin ahlak ve adabına aykırı değildir."

1959 tarihli Nutuk'un 149. ve 151. sayfalarında der ki:

"...... Filhakika memleketimizin bazı yerlerinde, en ziyade büyük şehirlerinde tarzı telebbüsümüz, kıyafetimiz, bizim olmaktan çıkmıştır!...

Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata, hem fazilete uygundur... Tarzı telebbüsümüzü ifrata vardıranlar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını tatlid edenler düşünmelidirler ki, her milletin kendine mahsus ananesi, kendine mahsus âdeti, kendine göre millî hususiyetleri vardır.

Hiçbir millet aynen diğer milletin mukallidi olmamalıdır.Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milleti dhilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz hüsrandır. Tarzı telebbüsümüzde ruhî ihtiyacını tatmin için İslâm ve Türk hayatını iptidaden bugüne kadar layıkiyle tetkik ve etrafiyle tavzih etmekliğimiz lazımdır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst