Atatürkçülük,Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

Ömer
Yönetici
ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ
Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen,devlet hayatına,fikir hayatına,ekonomik hayata ve
toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜKdenir.
Atatürkçülüğün amacı Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa,huzur ve refaha sahip olması ,devletin ,millet egemenliği esasına dayandırılması ,aklın vebilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılmasıdır.
Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyet'inin temelidir.Türk milletinin kültürüne duygularına ve şanlı tarihine dayanır.Aklın ve mantığın ışığında bugünün olduğu kadar yarının da ihtiyaçlarına da cevap verir.Kendisini sürekli yenileyen çağdaş bir görüşü simgeler.
ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ
Atatürkçülüğü meydana getiren ilkeler hayalci değildir.Gerçeğe dayanır.Atatürkçülükte düşünce ve vicdan hürriyetine saygı ön plandadır.Atatürkçülük milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Yurtta ve Dünyada barışın korunmasını amaaçlar. Tüm insanlığın mutluluğunu ister.Bu yolda hizmet etmeyi en şerefli görev sayar.
ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
*Türk toplumunun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur.
*Atatürk ilkeleri akla ve mantığa dayanır.
*Atatürk ilkeleri anlam ve amaçları bakımından birbirini tamamlar.Bu bakımdan onları ayrı ayrı değerlendirmek yanlış olur.
*Atatürk ilkeleri hem söz hem de uygulama ile belirlenmiştir.
*Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sisteminin temelidir.
ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR
*Milli tarih bilinci
*Vatan ve millet sevgisi
*Milli dil
*Bağı
msızlık ve özgürlük
*Egemenliğin millete ait olması
*Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefi
*Milli kültürü geliştirme hedefi
*Milli birlik ve beraberlik anlayışı
*Ülke bütünlüğ
ü
*Akılcılık ve barışçılık
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
LAL
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Üst