Asit yağmurlarının zararları nelerdir

deep Harbi Aktif Üye
Asit Yağmuru Nedir, Asit yağmurlarının zararları nelerdir, Asit yağmuru Nasıl Oluşur, Asit Yağmurlarını Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler

Fosil yakıtlar, ekzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan CO2 (karbon dioksit), SO2 (kükürt dioksit) ve NO2 (azotdioksit)gibi gazlar atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan bu gazlar atmosferdeki su (H2O) ile tepkimeye girerler. Sonuçta H2SO4 (sülfürik asit), HNO33( karbonik asit) gibi asidik özellikteki bileşikler oluşur. Bu tür gazların yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne yağması asit yağmuru olarak adlandırılır (nitrik asit) , HCO

Asit Yağmurlarının Zararları

Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.

Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.

Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.

İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

Asit Yağmurlarının Etkisini En Aza İndirmek İçin Alınabilecek önlemler;

- Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi vs.)
- Orman yangınları engellenmeli, yeşil alanlar yaygınlaştırılmadır.
- Şehir içi ulaşımlarda özel araçların yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
- Havayı olduğundan fazla kirleten kaçak kömür kullanımının önüne geçilmelidir.
- Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
- Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Üst