Arabaların Çalışma Prensibi

audi tt Yeni Üye
Arabalar pek çok karmaşık sistemden meydana gelir.Ateşleme sistemi, Fren sistemi , direksiyon sistemi, yağlama sistemi , soğutma sistemi , yakıt sistemi .. ve bunların yanında motordaki hareketi tekerleklere iletecek olan aktarım elemanları.
Ateşleme sistemi

MARŞ SİSTEMİ
Görevi, motora ilk hareketi vermektir. Bunu marş motoru sayesinde gerçekleştirir. Marş motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Hareket için ilk enerjiyi akümülatörden alır. Marş motoru hareketini volan dişlisine iletir. Volan dişlisi de krank milini harekete geçirerek motoru çalışmasını sağlar.Sürekli olarak marş yapma süresi 10-15 sn’dir. 10-15 sn den fazla marş yapılırsa akü boşalır.
Motor çalışırken marş yapılmaz. Eğer yapılırsa marş ve volan dişlileri zarar görür.Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun akümülatörün zayıflamasından kaynaklanır.

MARŞ MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Sabit manyetik alan içerisindeki iletkenden akım geçirildiğinde iletken hareket eder ; marş motoru bu fizik kanununa göre çalışır. Marş motoru sabit manyetik alanı içerisindeki ikaz sargılarıyla yapar endüvi ise burada iletken pozisyonundadır ve marş motorundan akım geçmeye başladığı andan itibaren endüvi hareket etmeye başlar ve bu hareket sayesinde pinyon dişli volanla kavraşarak motora ilk hareketi verir.

MARŞ MOTORUNUN YAPISI VE PARÇALARI
Marş motoru ikaz sargıları, endüvi, selenoid, pinyon dişli, fırçalar, gövde, ön kapak , arka kapak bu parçalardan oluşur.

İKAZ SARGILARI: Bataryadan gelen akımla marş motoru içerisinde manyetik alan oluşturan parçadır. Yapısı ise iletken tellerin üst üste sarılmasıyla yapılan devre elemanıdır.

ENDÜVİ: Marş motorunun içerisinde bir demir mil üzerine sarılmış tellerden oluşmuş devre elmanıdır. İkaz sargılarının oluşturduğu manyetik alanın etkisinde kalarak döner.

SELENOİD: Selenoid marş motorunun ilk hareketi esnasında pinyon dişliyi krankla kavraştıran devre elmanıdır. İçerisindeki itici ve tutucu bobinler sayesinde olur.

Otto’nun motoru temel prensiplerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın otomobilleri bu güne kadar başarı ile taşımıştır. Ancak petrol türevleri yakıldığında ortaya çıkan zehirli gazlar ve benzin motorlarının çalışmasında oldukça önemli görevler üstlenen kurşun elementinin egzost gazıyla çevreye yayılması ayrıca benzinli motorlarda kullanılan ve sıklıkla değiştirilen kullanılmış motor yağları önemli ölçüde hava ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bunlara ek olarak motorlu araç sayısının gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde artması ve petrol kaynaklarının tükenme noktasına yaklaşması, artık vazgeçilmez bir araç olan otomobili farklı tahrik sistemleri ile hareket ettirmenin yollarını bulmayı kaçınılmaz kılmıştır. Temiz ve yaygın bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin bu konunun dışında bırakılması ise mümkün değildir. Elektromobil adı verilen bu otomobiller çeşitli türlerdeki elektrik motorları ile hareket ettirilmektedirler. Bir elektrikli otomobilin tahrik sistemi temel olarak elektrik enerjisi kaynağı, elektrik motoru ve kontrol sisteminden oluşmaktadır. Elektrikli otomobiller, atık gazlar oluşturmamaları ve motor yağı kullanmaması sonucu çevre dostu olmalarının yanında bir mekanik vites kutusuna ihtiyaç duymamaları, frenleme esnasında enerjiyi geri kazanabilmeleri, sessiz çalışmaları gibi özellikleri ile klasik içten yanmalı motorlara sahip otomobillere karşı önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Ancak kullanılan akümülatörlerin ağır, hantal, kapasitelerinin sınırlı ve dolum sürelerinin oldukça uzun olması, aynı şekilde elektrik motorlarının da güç/ağırlık ve güç/hacim oranlarının kötü olmasından dolayı bu gün için benzinli otomobillerin yerini tam olarak alamamaktadır.

Akümülatör, Elektrik Motoru ve Mekanik Diferansiyelden Oluşan Sistem

Bu yapı içten yanmalı motorlu taşıtlarda kullanılagelen klasik sistemdir. İçten yanmalı motor ve yakıt deposu, elektrik motoru ve akümülatör ile yer değiştirmiştir. Şekil 1 de sistemin blok şeması gösterilmiştir.

Akümülatör, elektrik motoru ve mekanik diferansiyelden oluşan sistem
Ayrıca elektrik motorlarının hız kontrol esnekliğinin bir sonucu olarak vites kutusu kaldırılmıştır Ancak motorun dönüş hareketini çekiş yapan tekerleklere iletmek ve bu tekerlekler arasındaki güç dağılımını düzenlemek amacıyla bir mekanik diferansiyel kutusu kullanmak gerekli olmaktadır.
Akümülatör ve İki Elektrik Motoru Kullanılan Diferansiyelsiz Sistem

Bu sistemde çekiş yapan iki tekerlek (öndeki veya arkadaki çift) Bağımsız birer motor ile doğrudan tahrik edilmektedir. Motorlar için uygun kontrol kuralları belirlenerek aracın farklı yol şartlarında optimum çekiş sağlamasının yanısıra mekanik aktarma organlarının kullanılmamış olması verimi ve güvenilirliği arttırırken bakım ihtiyacını da azaltmaktadır
Akümülatör, Elektrik Motoru ve İçten Yanmalı Motordan Oluşan Karma Sistem

Paralel olarak çalışan elektrik motoru ve içten yanmalı motor, taşıtın mekanik güç hattına aynı anda ve sürekli olarak bağlıdırlar. Duruma göre biri veya diğeri taşıtı hareket ettirmektedir. Bu seçim, yol şartlarının değişmesi (sıkışık trafik veya otoban), akümülatörlerin tamamen boşalması veya yakıtın tükenmesi gibi hallerde optimal çalışmayı sağlamak amacıyla veya zorunluluklar sonucu yapılabilir.
Akümülatör, Elektrik Motoru, Generatör ve İçten Yanmalı Motordan Oluşan Karma Sistem

Bu sistemde otomobil daima elektrik motoru (veya motorları) tarafından hareket ettirilmektedir. İçten yanmalı motor ve generatör ise akümülatörün doldurulması ve elektrik güç hattının beslenmesi görevlerini üstlenmişlerdir. Bu tip sistem ise “seri karma sistem” adını alır.

Karma sistemler sadece elektrik enerjisi kullanan tahrik sistemlerine göre daha pahalıdırlar. Ancak daha geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Genel olarak otomobillerde kullanılan içten yanmalı motorlar değişik devir sayılarında çalışmak zorunda olduğundan çalışma esnasında verim ve atık gaz miktarları büyük değişimler göstermektedir. Oysa seri karma sistemde içten yanmalı motor, verim ve atık gazlar açısından en uygun hızında sabit hızlı olarak çalıştırılmaktadır. sistemin tek bir elektrik motoru ve bir mekanik diferansiyel kutusu kullanılarak gerçekleştirilmesi durumundaki blok şeması verilmiştir.tekerlek başına birer elektrik motoru kullanılan seri karma sistemin blok şeması gösterilmiştir.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
K
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Kayıtsız Üye
K
Üst