Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılma Şartları

mahir Harbi Aktif Üye
Antrenör Yetiştirme Kursları Başvuruları, Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılma Şartları ve İstenen Belgeler Nelerdir

Antrenörlük Kurslarına katılacaklardan aranan şartlar şunlardır;

-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecelik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

- En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.


ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

- Dilekçe (Açık Adresli)

- 4 Adet Vesikalık fotoğraf (Sakalsız ve Kravatlı)

- sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık Ocaklarından-ASLI)

-Savcılık İyi Hal Kağıdı (ASLI)

- Diploma Sureti (NOTER TASTİKLİ )-(En az lise ve dengi okulu mezunu olmak)

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)

- Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)

- Milli Sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)

- İlgi spor dalında sporculuk yaptığını belgelemek. (varsa)

- Kursa katılacak adaylar Ziraat Bankası Ankara/Ulus Şubesi 36261168-5002 nolu hesabına ....... TL. yatıracaklardır.

- Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir. Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Başvurular Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı'na yapılıyor, kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Şu sayfadan da bilgi edinebilirsiniz.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
48B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst