Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği - Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma elbette her kötü evliliğin varacağı son nokta. Anlaşarak boşanma ise bunun en sağlıklısı. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesini nasıl yazarım diyorsanız aşağıdaki örneklere bir göz atmanızda yarar var. Yinede bu işlemleri avukatlara bırakmak en sağlıklısıdır.

…………… ( ) AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi
Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise)
Davalı : Ad ve Soyadı - TC Kimlik No - Adresi
Vekili : Vekilin Ad ve Soyadı ile Adresi (Var ise)
Dava Konusu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Anlaşmalı Boşanma talebimizi ihtiva eder.
Açıklamalar :
1. Şahsım ile davalı evli olup evlilik kaydımız …….. İli ………. İlçesi ……Cilt No ……..Kütük No ….. Sayfa No.da kayıtlı bulunmaktadır (Ek-1 Nüfus Kaydı).
2. Şahsımın davalı ile olan evliliğinden adları …………ile………. olan müşterek çocuk bulunmaktadır.
3. Şahsım ile davalı arasında …………… tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuklarımızdır. Davalı eşim ile ortak yaşam ikimiz adına da çekilemez hale gelmiş ve evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır.
4. Davalı ile boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocukların velayetini ve velayet kendisinde kalmayan taraf ve ailesinin müşterek çocuk ile boşanmadan sonra kuracağı şahsi münasebetleri düzenleyen Boşanma Protokolü ……….. tarihinde akdedilmiş olup Ek’te Mahkemenize sunulmaktadır (Ek-2 Boşanma Protokolü).
5. Yukarıda arz edilen sebepler ve Ek’teki Protokol göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için işbu davayı açmak durumu zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : TMK md. 166/f.3 HUMK ve sair yasal deliller.
Deliller : Nüfus Kayıtları Protokol ve her türlü yasal delil.
Netice ve Talep : Yukarıda arz edilen sebepler ve Ek’teki Protokol de göz önünde bulundurularak işbu davanın kabulü ile Anlaşmalı Boşanmaya karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih.
Davacı
EK’ler:
1- Nüfus Kaydı
2- Boşanma Protokolü
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
31B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
LAL
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Üst