Amerika Kıtası'nın Genel Özellikleri

SüKuN Harbi Aktif Üye
AMERİKA KITASI' NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Kıta' nın toplam yüzölçümü : 42. 037. 784 km² ' dir. Bunun 24. 242. 364 km² ' sini Kuzey ve Orta Amerika oluşturur.
Kıta genel olarak 82º Kuzey, 55º Güney enlemleri arasındadır.
Kuzey ve Güney Kutup noktasına en yakın olan kıtadır.
Güney Yarım Küre' de en fazla kara parçasına sahip olan kıtadır.
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Kuzey ve Güney Amerika' nın yeryüzü şekilleri birbirine benzerlik gösterir. Kıta' nın yeryüzü şekillerini 3 ana ünite meydana getirir: Platolar, Dağlar ve Ovalar.
Kıta' nın en geniş platoları Kıta' nın Doğu' sunda yer alır. Kıta'nın Doğu' sundaki platolar, Hersinya ve Kaledonya kıvrımları çevresinde, Huran kıvrımlarının üzerinde gelişmişlerdir.
Bu özelliği gösteren, Kıta' nın en önemli platolarını Kuzey Amerika' da Labrador ve Ozark, Güney Amerika' da ; Guyana ve Brezilya platoları oluşturur.
Kıta' nın Batı' sında 3. Zamanda oluşan dağların çevresinde platolar yer alır. bunlarında en önemlilerini Kuzey Amerika' da ; Colarado, Colombiya ve Büyük Havza oluşturur. G. Amerika' da; Peru, Bolivya ve Patagonya Platoları oluşturur.
Amerika Kıtası' nın ovalarının toplam yüzölçümü, Avrupa' nın ovalarının toplam yüzölçümünden daha fazladır.
Kıta' da kıyı ovaları fazla değildir.
Kıta' nın en önemli kıyı ovaları K. Amerika' nın Doğu' sundaki Atlantik kıyı ovası ile K. Amerika' nın Güney' indeki Körfez kıyı ovasıdır.
Kıta' da en çok iç ovalar yer alır. Kıta' nın en büyük ovasını K. Amerika' da Kayalık ve Appalach dağları ile göller Yöresi- Meksika Körfezi arasındaki merkezi ovalar oluşturur. ( Büyük Ovalar. ) G. Amerika' da en önemli iç ovaları Parana ve Pampalar iç ovaları oluşturur.
Kıta' daki dağlar Atlantik ve Pasifik cephesi dağları olmak üzere 2 gruba ayrılır.
Kıta' nın Doğu' sunda 1. zamanda oluşmuş yükseklikleri ve devamlılıkları fazla olmayan dağlara Atlantik Cephesi dağları adı verilir. Bu açıdan K. Amerika' nın en önemli dağlarını Appalach Dağları oluşturur. (Bu dağlar ABD' nin en zengin Kömür rezervi sahasıdır. )
Güney Amerika'daki bu oluşum özelliğini gösteren dağlara ise Atlantik Kıyısı Dağları adı verilir. Bu dağların büyük bir kısmı Brezilya sınırları içindedir.
Kıta' nın Batı' sında 3. Zamanda oluşan dağlara ise Pasifik Cephesi Dağları adı verilir. K. Amerika' daki bu dağlara Kanditileraralar( Kayalık) denir. K. Amerika' nın ve kayalık Dağları' n en yüksek zirvesi Alaska' daki Mc Kinley Dağı' dır (6194 m. )
G. Amerika' daki dağlara ise Ant Dağları adı verilir. devamlılığın ve yükseltinin en fazla olduğu dağlardır.
Ant Dağları' nın, G. Amerika' nın ve Amerika Kıtası' nın en yüksek zirvesi Arjantin- Şili sınırındaki Acancagua Dağı' dır. (7070 m. )
Orta Amerika' da Kayalık ve Ant dağları' nı birleştiren, aynı oluşum özelliği gösteren, yükseltisi fazla olmayan dağlar ve platoluk alanlar yer alır.
Amerika Kıtası' nda çöller fazla yer tutmaz. K. Amerika' nın en önemli çöllerini : Nevada ve Arizona çölleri oluşturur. G. Amerika' da ise Atacama Çölü yer alır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst