Altın Ordu Devleti Hakkında Bilgi

Ömer
Yönetici
Altın Ordu Devleti Hakkında Bilgi
altin ordu devleti bayrak.gif
Avrupa'da Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından 1241 yıllarında kurulan Türk Moğol devleti. Altınordu Devleti 13. ve 14. yüzyıllarda iktisadi, kültürel ve siyasi anlamda dönemin en önemli devletlerinden biri konumunda idi. Devletin ismi Moğolca'da çadır anlamına gelen 'orda' kelimesinden gelmektedir. Ordugahta hanların çadırının üzeri altın kaplama olduğundan bu çadıra 'Altınorda' deniliyordu. Bu tabir Türkçe'de zamanla Altınordu şekline dönüştü.

Cengiz Han batıya yapılacak sefer işlerini büyük oğlu Cuci'ye vermişti. Cuci'nin ölümünün ardından oğlu Batu Han, Macaristan'a kadar giderek orada kalan yerleri işgal etti. Aşağı Volga'da Saray şehrini kurarak burayı kendisine başkent yaptı. Saray şehri dönemin en büyük şehirlerinden biriydi. 1242'de Altın Orda Devleti'ni kurdu. Devlet, iç işlerinde bağımsızdı fakat hukuken Büyük Moğol kağanına bağlıydı. Aşağı ve Orta Volga bölgelerini, Harezm ve Azerbaycan'a kadar Kafkasları ve Kıpçak bozkırlarını alarak Altınordu Devletine kattı. Batu Han'ın ölümünün ardından yerine kardeşi Berke Han geçti. Berke Han, Moğol hanları arasında ilk Müslüman olanıdır. Berke Han, 1262 yılında Bağdat'ta Müslümanlara zulmeden Hülagu'nun üzerine yürüdü ve onu bozguna uğrattı. Berke Han zamanında Moğollar arasında İslamiyet hızla yayıldı. Böylece bu ülke Türk-İslam devleti haline geldi. Müslüman olmalarının ardından Altınordu Devleti'nin Moğolları Türk kültürünün etkisi altında kaldılar. Dillerini unutup Türkleştiler. Berke Han'dan sonra da Müslüman hükümdarlar başa geçti. Özbek Han, İslamiyet'i devletin resmi dini olarak kabul ettirdi. 1359 yılında Canıbek Han'ın vefatından sonra Altınordu Devleti'nde iç karışıklıklar başladı ve devlet zayıfladı. Ruslar bu zayıflama esnasında 1380 yılında Altınordu Devleti ordusunu yendiler. Bir müddet sonra Toktamış Han birliği yeniden sağladı. Fakat 1398'de Timur Han'ın bu ülkeye yaptığı seferden sonra Toktamış Han, Litvanya Beyi'nin yanına sığınmak zorunda kaldı ve şehzadeler arasında taht kavgaları başladı. Bunun ardından devlet parçalara bölündü. Devlete ait topraklarda;
altin ordu harita.jpg
Büyük Altınordu Devleti, Astrahan Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı ve Özbek Hanlığı kuruldu. Fakat bu hanlıkların hiçbiri Altınordu devletinin yerini dolduramadı.

Altınordu Devleti'nin parçalanmasının ardından, Ruslar 240 yıl süren Altınordu hakimiyetinden kurtuldular ve 1481'de bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1502 yılında Altınordu Devleti tarih sahnesinden silindi.

Altınordu Devletinde, devlet, derebeylik düzeni vardı. Soylulardan oluşan bir "kurultay" bulunuyordu ve en önemli devlet kararlarını bu kurultay alırdı. Otlaklar ve topraklar soyluların elindeydi. Halk bu toprakları işler, ürünlerin belli bir kısmını bağlı olduğu beye verdikten sonra kalanını pazarda satabilirdi. Aile kurumu çok önemliydi. Her aile kendine gösterilen arazide çalışır, başka yere taşınamazdı. Avrupa ticaret yollarının geçtiği Altınordu şehirleri çok gelişmişti. 20'nin üzerinde şehir kurmuşlardı. Şehirlerde pek çok saray bulunurdu. Bunun dışında camiler, okullar, medreseler, tekkeler de dikkat çekiyordu. Altınordu Devleti kültür ve medeniyet açısından Rus İmparatorluğu'nun üzerinde büyük bir etki meydana getirmişti.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst